Σχέδια μαθήματος

Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Καρπενησίου


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

"Σώμα και νερό"

"Σώμα και νερό"
SUBMITTED FROM:

Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Καρπενησίου

Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης


School Principal

Τσιγαρίδας Δημήτρης

Contact with School


Description

Η υλοποίηση του προγράμματος περιλαμβάνει:

  • ενίχυση της αυτονομίας και των δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης
  • σωματική άσκηση
  • εκμάθηση κολύμβησης
  • επαφή με το νερό 
  • συνεργασία & ομαδικότητα
  • ψυχική ευεξία
  • τήρηση κανόνων
  • κοινωνικοποίηση

Results / Reactions

-Για πολλούς μαθητές το πρόγραμμα έχει αποτελέσει τη μόνη ευκαιρία για επαφή με τις ευεργετικές ιδιότητες του νερού και της κολύμβησης, καθώς μένουν σε απομακρυσμένες περιοχές, γεγονός που δεν τους επιτρέπει την πρόσβαση σε τέτοιου είδους ερεθίσματα.

-Οι μαθητές μαθαίνουν να είναι υπεύθυνοι και να λειτουργούν βάση προγράμματος.

-Βελτιώνουν τις δεξιότητες αυτοεξυπήρετησης και ασκούνται στην τήρηση κανόνων ατομικής υγιεινής.

-Έρχονται σε επαφή με το νερό, μαθαίνουν να κολυμπούν και να είναι ασφαλείς στο νερό.

-Μαθαίνουν να λειτουργούν ομαδικά και να συνεργάζονται.

-Βελτιώνουν τη φυσική τους κατάσταση και δοκίμαζουν νέους τρόπους εκγύμνασης.Co-operations

-Δημοτικό Κολυμβητήριο Καρπενησίου

-Δήμος Καπενησίου

-Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας

-Ναυαγοσώστες

 


COOPERATING ACADEMICS

Τσιγαρίδας Δημήτρης, Νιώπα Στέλλα

Objective Action

-Εκμάθηση κολύμβησης -Βελτίωση φυσικής κατάστασης -Εκμάθηση κανόνων ατομικής υγιεινής -Ενίσχυση της εικόνας εαυτού και των δεξιοτήτων αυτόνομης διαβίωσης -Συνεργασία και ομαδικότητα

Initiative time

5 μήνες. Μήνας έναρξης ορίζεται ο Ιανουάριος του 2019.

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation