Μαθητικές δημιουργίες

2ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

"Τα παιδιά σώζουν τον πλανήτη"

"Τα παιδιά σώζουν τον πλανήτη"
SUBMITTED FROM:

2ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας


School Principal

Κωνσταντίνος Βλαστάρης

Contact with School


Description

Σε μία εποχή που όλοι ήμασταν στο σπίτι εξαιτίας του κορονοϊού, οι μαθητές της τάξης μας (Ε1) έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τον γραπτό λόγο. Έτσι με σκοπό τον συγχρονισμό αλλά και την έμπνευσή τους ορίσαμε σαν σημείο αναφοράς, το παραμύθι. Ο κάθε μαθητής δημιούργησε από έναν ήρωα, των οποίων η δράση έχει να κάνει με διάφορους κοινωνικούς παράγοντες σχετικούς με  το περιβάλλον.


Objective Action

Συνοχή και συγχρονισμός ομάδας/ Κίνητρα - έμπνευση- ευαισθητοποίηση σε κοινωνικά ζητήματα.

SUPPORTED FILES

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation