Μαθητικές δημιουργίες

Εκπαιδευτήρια Μ.Ν. Ράπτου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

"Τι μπορείς να κάνεις για την Ενέργεια;"

"Τι μπορείς να κάνεις για την Ενέργεια;"
SUBMITTED FROM:

Εκπαιδευτήρια Μ.Ν. Ράπτου


School Principal

Ι. Κουρμπής

Contact with School


Description

Παρουσίαση εργασίας από τον μαθητή:

Βασίλης Ζαχαρούλης, Α1 Γυμνασίου Μ.Ν. Ράπτου


Objective Action

7

SUPPORTED FILES(1)

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation