Μαθητικές δημιουργίες

Εκπαιδευτήρια Μ.Ν. Ράπτου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

"Υγεία - Ο πλούτος της Ζωής"

"Υγεία - Ο πλούτος της Ζωής"
SUBMITTED FROM:

Εκπαιδευτήρια Μ.Ν. Ράπτου


School Principal

Ι. Κουρμπής

Contact with School


Description

"Υγεία - Ο πλούτος της Ζωής"

Αφίσα από τις μαθήτριες Δέσποινα Κουλούλα και Ευσταθία Ιωάννου


Objective Action

3

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation