Σχέδια μαθήματος

3o Γυμνάσιο Αργυρούπολης


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Ρητορική τέχνη και Επιχειρηματικότητα

Ρητορική τέχνη και Επιχειρηματικότητα
SUBMITTED FROM:

3o Γυμνάσιο Αργυρούπολης

Το σχολείο μας έχει δυναμικό 215 μαθητών, σε αστική περιοχή, με 40 περίπου μαθητές πολυπολιτισμικής ταυτότητας δεύτερης γενιάς.


School Principal

Γαβαλά Ειρήνη

Contact with School


Description

Η Ομάδα Ρητορικής κατά τη φετινή χρονιά λειτούργησε με διαδικτυακές συναντήσεις και τα εκπαιδευτικά εργαλεία προσαρμόστηκαν κατάλληλα ώστε να αναλυθούν οι συνιστώσες της ανθρώπινης επικοινωνίας και να εξοικειωθούν οι μαθητές με τις τεχνικές και τη μεθοδολογία της Νοηματικής Ανάγνωσης, του Αυθόρμητου Λόγου, της Επικοινωνίας Δίχως Βία και του Επιχειρήματος. Παράλληλα, το εκπαιδευτικό υλικό συμπεριέλαβε αρχές οικονομικής διαχείρισης με κοινωνικό πρόσημο, ώστε οι μαθητές να γνωρίσουν τις δυνατότητες επιχειρηματικής ανάπτυξης των ιδεών τους με ρεαλισμό και υπευθυνότητα.

Οι τεχνικές αυτές εφαρμόστηκαν σε πρώτο επίπεδο σε Διαγωνισμούς και δραστηριότητες με θέμα τη Ρητορική τέχνη:

- 2οι Διασχολικοί Αγώνες Αυθόρμητου Λόγου

- Εορτή 25ης Μαρτίου: Επέτειος 200 χρόνων από την Έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης - Νοηματική Ανάγνωση

  Παράλληλα, σε δεύτερο επίπεδο, οι συνεργασίες της ομάδας με επιλεγμένους φορείς έδωσαν την ευκαιρία στα μέλη της ομάδας να γνωρίσουν τις αρχές του  επιχειρηματικού σχεδιασμού και τη δυνατότητα να δημιουργήσουν τις δικές τους  μαθητικές επιχειρήσεις οι οποίες με τη σειρά τους υποβλήθηκαν στους ανάλογους εθνικούς διαγωνισμούς:

Μαθητική Εικονική Επιχείρηση Junior Achievement 2021:

"ESCAPE CLASSROOM" Σχεδιασμός και υποβολή επιχειρηματικής ιδέας, προωθητικού video και business plan με θέμα ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό προϊόν, πρωτοποριακό και διαδραστικό που μπορεί να ενισχύσει τη μάθηση συνδυάζοντάς την με την ψυχαγωγία.

Life Skills :

Η Ομάδα εκπαιδεύτηκε στις αρχές και τη μεθοδολογία της Κοινωνικής Επιχείρησης μέσω της παρατήρησης, της αναγνώρισης των κοινωνικών αναγκών και των αρχών της Αειφορίας. Αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο επιχειρηματικού σχεδιασμού με κοινωνικό αντίκρυσμα, αποτύπωσε  επιχειρηματικές ιδέες σε 5 διμελείς Διαγωνιστικές ομάδες.

*P.I.O.R (Pandemic Is Our Responsibility): Δημιουργία εφαρμογής με αξιόπιστες πληροφορίες και δυνατότητα δικτύωσης για την αντικειμενική πληροροφόρηση και την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των πολιτών.

Marwandviviancooperations: Κοινωνική Επιχείρηση με αντικείμενο την παροχή ποικιλίας ποιοτικών αγαθών πρώτης ανάγκης σε ανταγωνιστικές τιμές και την παράδοση με ασφάλεια κατ' οίκον σε άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

* RECE : Κοινωνική Επιχείρηση με αντικείμενο την ανακύκλωση, εκπαίδευση και επαναπροώθηση πρώτης ύλης σε ανταγωνιστικές τιμές.

* My home robot assistant: Κοινωνική Επιχείρηση με αντικείμενο τη δημιουργία και προώθηση προϊόντων προηγμένης τεχνολογίας για την καθημερινή υποστήριξη ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Αρχί-ΖΩΟ από τη γειτονιά μου: Κοινωνική Επιχείρηση με αντικείμενο τη φροντίδα αδέποτων ζώων, την εκπαίδευση μελλοντικών ιδιοκτητών και την προσφορά υπηρεσιών για τους ιδιοκτήτες οικόσιτων ζώων.

Social Innovation Relay:

Στο Διαγωνισμό Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας του ΣΕΝ 2 διμελείς Διαγωνιστικές  ομάδες κατέθεσαν τις επιχειρηματικές τους ιδέες.

* RECE : Κοινωνική Επιχείρηση με αντικείμενο την ανακύκλωση, εκπαίδευση και επαναπροώθηση πρώτης ύλης σε ανταγωνιστικές τιμές

* Marwandviviancooperations: Κοινωνική Επιχείρηση με αντικείμενο την παροχή ποικιλίας ποιοτικών αγαθών πρώτης ανάγκης σε ανταγωνιστικές τιμές και την παράδοση με ασφάλεια κατ' οίκον σε άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.


Results / Reactions

- Η καλλιέργεια και ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας.

- Η αποτελεσματική χρήση της γλωσσικής επικοινωνίας και η αναγνώριση των επιμέρους μορφών της.

- Η ατομική και η συνεργατική γλωσσική έκφραση.

- Η οικονομική εκπαίδευση με βάση τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

- H εξοικείωση με τις αρχές της Επιχειρηματικότητας και της Κοινωνικής Επιχείρησης.

- Η δημιουργική αποτύπωση των μαθητικών ιδεών σε συνεργατικά περιβάλλοντα.

- Η ενεργός στάση των μαθητών απέναντι στα κοινωνικά προβλήματα μέσα από το επιχειρείν.

- Η αλληλεπίδραση των μαθητών με τους μέντορες των Προγραμμάτων επιχειρηματικότητας.

- Ο ψηφιακός εγγραμματισμός.

- Ο σχεδιασμός και η δημιουργία Καινοτόμων Μαθητικών Επιχειρήσεων με βάση τους πυλώνες της Αειφορίας.

 

 Co-operations

- Actionaid > Aλφαβητάρι Οικονομικών

- Βritish Council > Life Skills:Δεξιότητες Ζωής - Εκπαιδεύοντας Νέους Επιχειρηματίες

- ΣΕΝ > Μαθητική Εικονική Επιχείρηση Junior Achievement (JA) Greece

- ΣΕΝ > Social Innovation Relay (SIR)

- Ευαγγελική Σχολή Νέας Σμύρνης > 2οι Διασχολικοί Αγώνες Αυθόρμητου Λόγου

- Ελληνική Ένωση για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση


COOPERATING ACADEMICS

Σουρίδη Παναγιώτα

Objective Action

Η καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας και η εφαρμογή τους στην επιχειρηματική πράξη.

Initiative time

Οκτώβρης 2020 - Μάης 2021

PHOTOS 10


Videos 1

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation