Σχέδια μαθήματος

2/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Ρειχέας


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΥ: "Και παραπάνω στη Ρειχιά είν' ένα κυπαρίσσι..."

ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΥ: "Και παραπάνω στη Ρειχιά είν ένα κυπαρίσσι..."
SUBMITTED FROM:

2/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Ρειχέας

Το σχολείο διατηρεί την ονομασία 'διθέσιο', ωστόσο λειτουργεί ως μονοθέσιο. Το σύνολο των μαθητών ανέρχεται στους 9. Το μάθημα πραγματοποιείται ταυτόχρονα για όλες τις τάξεις του Δημοτικού, ενώ φέτος μετά από πολλά χρόνια έγινε επανέναρξη ολοημέρου. Το σχολείο απασχολεί δύο αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Φιλοσοφία μας η παροχή πολυποίκιλων ερεθισμάτων στους μαθητές μέσα από δράσεις, projects, συμμετοχές σε διαγωνισμούς, καθώς και μια προσπάθεια αναβάθμισης κτιριακών υποδομών και εμπλουτισμού του εκπαιδευτικού υλικού για το καλύτερο δυνατό δεδομένων των γεωγραφικών περιορισμών και των ευκαιριών που δύνανται να παρέχουν.


School Principal

ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

Contact with School


Description

Πρωταρχική επιδίωξη αποτέλεσε οι μαθητές:

 • Να συνδεθούν άμεσα με στοιχεία ιστορικά, κοινωνικά, λαογραφικά του τόπου κατοικίας τους, ένα μικρό ορεινό χωριό του Νομού Λακωνίας, τη Ρειχέα.
 • Να αλληλεπιδράσουν και να ενδυναμώσουν τις σχέσεις με το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον και την τοπική κοινότητα, οι οποίοι αποτέλεσαν και τους βασικούς πληροφοριοδότες.
 • Να προτείνουν και να υλοποιήσουν δράσεις στις οποίες μπορεί να ανταποκριθεί όλο το μαθητικό δυναμικό, ασχέτως ηλικίας, σ' ένα περιβάλλον συνεργατικό και αλληλεπιδραστικό.
 • Να εξοικειωθούν στα πρώτα στάδια μιας έρευνας για ανεύρεση και συλλογή υλικού (προφορικού, γραπτού, αντικειμένων κ.ά.), καθώς και με την επιτόπια εθνογραφική έρευνα (π.χ. συνεντεύξεις).
 • Να συνδέσουν το υλικό τους με την αξιοποίηση πολυμεσικών εργαλείων Web2.0, στο πλαίσιο καλλιέργειας δεξιοτήτων ψηφιακού εγγραματισμού (e-folklore).

     Οι δραστηριότητες, όπως παρουσιάζονται παρακάτω, επικεντρώθηκαν α) στην ανάδειξη των οικογενειακών και συγγενικών σχέσεων μέσω δημιουργίας e-γενεαλογικού δέντρου με την αξιοποίηση της διαδικτυακής πλατφόρμας ancestry.com, β) περίπατος στο χωριό με απαθάνατιση φυσικών και πολιτιστικών τοποθεσιών από τους μαθητές με τη χρηση tablet και παράλληλη καλλιέργεια των δεξιοτήτων προσανατολισμού, γ) συμβολή στη δημιουργία για πρώτη φορά ημερολογίου σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων βασισμένο στο φωτογραφικό τους υλικό, δ) συλλογή βασικών πληροφοριών για το χωριό (γεωγραφικές, ιστορικές, ετυμολογικές κ.ά.) για τη δημιουργία e-σταυρόλεξου, αξιοποιώντας το εργαλείο crosswordlab, ε) δημιουργία λαογραφικού μουσείου εντός αιθούσης με παραδοσιακά αντικείμενα και υφαντά, στ) (ανα)παραγωγή παραδοσιακών μοτίβων και δημιουργία «εικονικής» παραδοσιακής νυφικής φούστας, η) εκμάθηση των χωριών της ευρύτερης περιοχής του Ζάρακα μέσα από τοπικά παραδοσιακά τραγούδια θ) έρευνα για τις γειτονιές του χωριού και το επίθετο -πολλές φορές δικό τους- από το οποίο προέρχεται η καθεμία αξιοποιώντας το πολυμεσικό εργαλείο prezi, ι) συλλογή συνταγών τοπικών παραδοσιακών φαγητών και εδεσμάτων, αξιοποιώντας το εργαλείο βιντεοπαρουσιάσεων powtoon, κ) συγκέτρωση πληροφοριών συνοδευόμενων από οπτικοακουστικό υλικό για τους παραδοσιακούς χορούς και το ιδιαίτερο τοπικό ηχόχρωμα. 

     Τέλος, ας σημειωθεί οτι οι μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων λάμβαναν σε πολλές περιπτώσεις καθοδηγητικό ρόλο, ώστε να εντάσσονται ομαλά στις προτεινόμενες δραστηριότητες και οι μικροί μαθητές.


Results / Reactions

Με το πέρας του προγράμματος οι μαθητές:

 • Εμπλούτισαν το γνωστικό τους υπόβαθρο σχετικά με πολιτιστικά, γεωγραφικά και ιστορικά στοιχεία του τόπου τους.
 • Ισχυροποίησαν τα κίνητρά τους για έρευνα σε θέματα που σχετίζονται άμεσα με τον τόπο τους.
 • Καλλιέργησαν σε μεγάλο βαθμό αίσθημα υπερηφάνειας για τον τόπο καταγωγή τους.
 • Εκτίμησαν τις πολύπτυχες διαστάσεις της πολιτιστικής κληρονομιάς ενός τόπου (ενδυμασία, γαστρονομία, χορευτικό ρεπερτόριο κ.ά.)
 • Καλλιέργησαν τη δημιουργική, όσο και την κριτική τους σκέψη.
 • Με την ενεργό συμμετοχή τους, κατάφεραν να εμπλέξουν έμπρακτα και το εύρυτερο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον στη διαδικασία συλλογής υλικού.
 •  Πρότειναν δράσεις, αντιλαμβανόμενοι πως ο σχεδιασμός των διαφόρων δραστηριοτήτων πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τον παράγοντα της ηλικίας.
 • Αξιοποίησαν σε ικανοποιητικό βαθμό τα πολυμεσικά εργαλεία, με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, κατακτώντας βασικές ψηφιακές δεξιότητες (κυρίως οι μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων).


Co-operations

Οι μαθητές συνεργάστηκαν με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, για τη δημιουργία του ημερολογίου. Επίσης, υπήρξε συνεχής συνεργασία με το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον (π.χ. παππούδες, θείοι), το οποίο μαζί με τους γηραιότερους ντόποιους κατοίκους του χωριού αποτέλεσαν τους βασικούς πληροφοριοδότες γα το υλικό που συνέλεξαν οι μαθητές. Επέδειξαν καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας όχι απλώς προθυμία, αλλά και βαθύτατο αίσθημα συγκίνησης βλέποντας το κίνητρο των νεότερων για διάσωση των πολιτιστικών στοιχείων του τόπου. 
Δυστυχώς, οι συνθήκες λόγω των μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού λειτούργησαν ανασταλτικά ως ένα βαθμό (εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αναστολή λειτουργείας του παραδοσιακού καφενείου, αναστολή λειτουργίας του Λαογραφικού μουσείου του χωριού, μη δυνανότητα πρόσκλησης των ατόμων αυτών στον χώρο της σχολικής μονάδας για βιντεοσκόπηση των συνεντεύξεων κ.ά.) 


COOPERATING ACADEMICS

Λαμπρογεώργου Μαγδαληνή, Καμαριάρης Λάμπρος

Objective Action

Να αναδείξουν την πολιτιστική τους κληρονομιά, καλλιεργώντας ως πολίτες του μέλλοντος τον σεβασμό στην πολιτιστική ποικιλομορφία, αξιοποιώντας πολυμεσικά εργαλεία και θέτοντας τις βάσεις μιας επιτόπιας έρευνας.

Initiative time

3 μήνες.Το πρόγραμμα υλοποιούνταν κατά τη διάρκεια του Ολοήμερου τμήματος.

SUPPORTED FILES(1)

PHOTOS 2Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation