Μαθητικές δημιουργίες

9ο Νηπιαγωγείο Πύργου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

''Save our Future - 17 SDGs''

Save our Future - 17 SDGs
SUBMITTED FROM:

9ο Νηπιαγωγείο Πύργου


School Principal

Μπαϊλού Τασία

Contact with School


Description

Οι μαθητές του νηπιαγωγείου μας θέλοντας να επικοινωνήσουν τους 17 SDGs δημιούργησαν ένα ψηφιακό βιβλίο όπου εκεί έστειλαν τα δικά τους μηνύματα με ηχογράφηση και ζωγραφιές ,για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης...

Αποτύπωσαν τους στόχους, με ένα δικό τους ιδιαίτερο τρόπο, με την ελπίδα να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο...!!

Έτσι συμμετείχαμε στο 10ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας για να μπορέσουμε να διαδόσουμε το ψηφιακό μας βιβλίο με τα μηνύματα των Στόχων μας... Ήματαν το μοναδικό νηπιαγωγείο που συμμετείχε και αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι συμμετέχοντες, το προεδρείο και οι επίσημοι προσκεκλημένοι να μας συυγχαρούν για την ευαισθητοποίηση των μικρών μας μαθητών....! 

Το ψηφιακό μας βιβλίο μπορείτε να ακούσετε και να ξεφυλλίσετε εδώ: https://www.storyjumper.com/book/read/103807506 


Objective Action

Θέλοντας να συμβάλλουμε στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση του κόσμου για τους 17 ΠΣΒΑ οι μαθητές δημιούργησαν με την βοήθεια των εκπαιδευτικών τους το ψηφιακό βιβλίο ‘‘Save Our Future’’ Η επιλογή του συγκεκριμένου εργαλείου έγινε διότι είναι ένα ευκολόχρηστο εργαλείο κατάλληλο για την ηλικία μαθητών νηπιαγωγείου.

PHOTOS 3Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation