Μαθητικές δημιουργίες

Νηπιαγωγείο Πλαγιάς


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Σεβασμός στο θαλάσσιο περιβαλλον

Σεβασμός στο θαλάσσιο περιβαλλον
SUBMITTED FROM:

Νηπιαγωγείο Πλαγιάς

2/θέσιο Νηπιαγωγείο με ενεργή συμμετοχή στον εθελοντισμό.


School Principal

Φωτεινή Φιλιππα

Contact with School


Description

Έγινε ενημέρωση των μαθητών για το θαλάσσιο οικοσύστημα και κατόπιν συζήτηση και σχετικές δραστηριότητες εμπέδωση. Τέλος, δημιούργησα με ομαδικά μια αφίσα για να ενημερώσουμε τους συμμαθητές μας αλλά και την ευρύτερη κοινωνία. 


Objective Action

Ευαίσθητοποίηση για την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστηματος

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation