Σχέδια μαθήματος

5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Το σεισμικό τόξο που μας ενώνει.

Το σεισμικό τόξο που μας ενώνει.
SUBMITTED FROM:

5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ


School Principal

ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

Contact with School


Description

Θεματικές ενότητες:

Πως γεννιέται ο σεισμός, τα είδη των σεισμών και οι αιτίες που τους προκαλούν

Επιπτώσεις του σεισμού

Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης

Το σακίδιο έκτακτης ανάγκης και τα μέτρα προστασίας

ΟΑΣΠ και άλλες υπηρεσίες και φορείς που ασχολούνται με τους σεισμούς

Οι απόψεις των αρχαίων Ελλήνων για τους σεισμούς, μύθοι και παραδόσεις για τους σεισμούς στην Αρχαία Ελλάδα

Μύθοι των άλλων χωρών για τους σεισμούς

Οι λιθοσφαιρικές πλάκες, οι αλλαγές της γης μέσα στον χρόνο

Κατάλογος μέτρων αντισεισμικής προστασίας


Results / Reactions

Τα παιδιά κατανόησαν τα σεισμικά φαινόμενα και τις αιτίες τους, έμαθαν τον αντισεισμικό κώδικα ο οποίος είναι κοινός για όλους τους ανθρώπους, απέκτησαν αντισεισμική συμπεριφορά, έμαθαν να διαχειρίζονται τον φόβο και τον πανικό που προκαλούν οι φυσικές καταστροφές.

Βασικό στόχο επίσης αποτέλεσε η απόκτηση δεξιοτήτων διαχείρισης κινδύνου από τα παιδιά, ώστε οργανωμένα να παρεμβαίνουν άμεσα, ουσιαστικά και προγραμματισμένα, για να προστατεύουν τον εαυτό τους και τους συμπολίτες τους κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι επιδιωκόμενες δεξιότητες ήταν η λήψη αποφάσεων και η λύση προβλημάτων, η ομαδοσυνεργατική δράση, η διαχείριση των πληροφοριών, η διαχείριση του πανικού και του φόβου, η αυτοπροστασία, η παροχή πρώτων βοηθειών όπου χρειάζεται.

Περισσότερες δραστηριότητες σχετικές με το πρόγραμμα, υπάρχουν στην ιστοσελίδα στον παρακάτω σύνδεσμο:

Το σεισμικό τόξο που μας ενώνει.Co-operations

ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου.


COOPERATING ACADEMICS

Αργυρούδη Ευγενία, Τσούση Αικατερίνη, Δελλή Αγγελική.

Objective Action

Ο σεισμός ως φυσικό φαινόμενο.

Initiative time

1 μήνας

PHOTOS 2Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation