Μαθητικές δημιουργίες

2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ερυθραίας


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Σεισμοί: Πώς μπορεί να βοηθήσει η Τεχνολογία

Σεισμοί: Πώς μπορεί να βοηθήσει η Τεχνολογία
SUBMITTED FROM:

2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ερυθραίας

Δημοτικό Σχολείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β' Αθήνας


School Principal

Τσιώτας Παντελής

Contact with School


Description

Η δράση αυτή υλοποιήθηκε μέσα από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα eTwinning “Micro circuits for Mega Solutiions”.

Κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας STEM, οι μαθητές δημιούργησαν τον δικό τους σεισμογράφο, προγραμματίζοντας το BBC micro: bit (υπολογιστή με μέγεθος τσέπης) για να ανιχνεύσουν πιθανούς σεισμούς και να ενημερώσουν έγκαιρα τον πληθυσμό. Χρησιμοποίησαν τον ενσωματωμένο επιταχυνσιόμετρου (αισθητήρας) του micro: bit για να καταγράψουν το μέγεθος του σεισμού. Το ένα micro:bit  είναι τοποθετημένο στις σεισμογενείς περιοχές και καταγράφει τις δονήσεις (αποστολέας), τις οποίες αποστέλλει με ραδιοκύματα στα micrο:bit που έχουν οι κάτοικοι μιας πόλης (αποδέκτες).

Κάθε φορά λοιπόν που εντοπίζεται ένας σεισμός, το micro: bit θα ενημερώνει τον πληθυσμό με διάφορους τρόπους:

1) οπτικός συναγερμός: ανάβουν τα φωτάκια του πάνελ  ανάλογα με την ένταση του σεισμού, έτσι ώστε να μπορούν να το αντιληφθούν και άτομα με προβλήματα ακοής

2) γραφική αναπαράσταση των δονήσεων του σεισμού (σεισμογράφος) έτσι ώστε να εκτιμηθεί το μέγεθος και η επικινδυνότητα του σεισμού από τους επιστήμονες

3) ηχητικός συναγερμός κατάλληλος για τις νυχτερινές ώρες ή/και για ανθρώπους με προβλήματα όρασης

Οι μαθητές μέσα από την δράση αυτή, απέκτησαν μια βασική κατανόηση του τι κάνει ένας σεισμολόγος και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία (Technology4good) για την επίλυση σημαντικών προκλήσεων όπως οι φυσικές καταστροφές (SDGoal 11: Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες). Αυτή η δραστηριότητα τους βοήθησε επίσης να συνειδητοποιήσουν τη σημασία του σχεδιασμού ολοκληρωμένων λύσεων λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των ατόμων: οπτική ή ηχητική ειδοποίηση για άτομα με δυσκολίες όρασης ή ακοής.

Video:https://youtu.be/ZvvJ6VXMndY


Objective Action

Επίλυση πραγματικών παγκοσμίων προβλημάτων με την βοήθεια της τεχνολογίας

PHOTOS 2


Videos 1

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation