Μαθητικές δημιουργίες

7ο Δημ. Σχ. Ηρακλείου Αττικής


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Στέλνουμε μήνυμα, αναλαμβάνουμε δράση

Στέλνουμε μήνυμα, αναλαμβάνουμε δράση
SUBMITTED FROM:

7ο Δημ. Σχ. Ηρακλείου Αττικής

7ο Δημ. Σχ. Ηρακλείου Αττικής


School Principal

Κωνσταντίνος Χασιώτης

Contact with School


Description

Κατασκευές με ανακυκλώσιμα υλικά (αυγοθήκες, πλαστικά μπουκάλια-καπάκια, πλαστικά – χάρτινα κουτιά, σύρμα, χαρτί κ.α.)


Objective Action

Ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά θέματα-Ανακύκλωση

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation