Μαθητικές δημιουργίες

Σχολή Μάνου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Ας σώσουμε το περιβάλλον

Ας σώσουμε το περιβάλλον
SUBMITTED FROM:

Σχολή Μάνου


School Principal

Ευφροσύνη Μάνου

Contact with School


Description

Συγγραφή ομαδικού ποιήματος από τους μαθητές του Δ2 τμήματος του δημοτικού σχολείου Σχολή Μανου για την προστασία του περιβάλλοντος. Υπεύθυνη δασκάλα: Αλεξάνδρα Φανού


Objective Action

Δράση για την προστασία του περιβάλλοντος

SUPPORTED FILES


Connection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation