Καλές πρακτικές

13o Nηπιαγωγείο Ρεθύμνου


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Σώστε τη χελώνα Καρέτα Καρέτα

Σώστε τη χελώνα Καρέτα Καρέτα
SUBMITTED FROM:

13o Nηπιαγωγείο Ρεθύμνου

Το 13ο Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου ιδρύθηκε το 1996 και λειτούργησε αρχικά σε νοικιασμένο χώρο στην οδό Καποδιστρίου 55, στην Καλλιθέα, σαν μονοθέσιο κλασικό νηπιαγωγείο. Στη συνέχεια, το 2010 μετεστεγάστηκε στο χώρο του πρώην 14ου Δημοτικού σχολείου, στην οδό Καποδιστρίου 43, στον οποίο συστεγάζεται μέχρι και σήμερα με το 9ο Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου. Την ίδια χρονιά έγινε η μετατροπή του σε ολοήμερο νηπιαγωγείο. Το 2011 με σχετική Υ.Α. προάγεται από Μονοθέσιο σε Διθέσιο Νηπιαγωγείο.Το τρέχον σχολικό έτος 2017-18 λειτουργούν δύο τμήματα Υποχρεωτικού προγράμματος και δύο Προαιρετικού. Αν και είμαστε ένα μικρό σχολείο συμμετέχουμε κάθε χρόνο σε πολλά προγράμματα τα πιο σημαντικά από αυτά είναι το Erasmus+ , το Europe Direct, το E twinning καθώς και σε διάφορες δράσεις όπως αυτές της Unicef των Σχολικών Δράσεων, φιλαναγνωσίας διαφόρων εκδοτικών οίκων αλλά και διαγωνισμούς όπως «Tα πολυμέσα … για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» κτλ.


School Principal

Φανουργιάκη Άννα

Contact with School


Description

Η δράση σχεδιάστηκε βάση της μεθόδου Project.Είχε διερευνητικό, βιωματικό και παιδοκεντρικό χαρακτήρα. Η οργάνωση και η υλοποίηση έγινε από τα παιδιά με την διακριτική υποβοήθηση της εκπαιδευτικού. Οι στόχοι πηγάζουν από το Αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου και οι βασικές γνωστικές περιοχές που εμπλέκονται είναι οι ΤΠΕ, τέχνες, περιβαλλοντική εκπαίδευση και γλώσσα.
Α φάση
Εμπλοκή των παιδιών σε διαδικασίες προβληματισμού και αναζήτησης λύσεων
Β Φάση
Ενεργοποίηση των παιδιών ώστε να σχεδιάσουν τον τρόπο δράσης τους
Γ Φάση υλοποίηση – Αξιολόγηση
Δ Φαση κοιοποίηση Διάχυση της δράσης


Results / Reactions

Τα ποιοτικά αποτελέσματα ήταν τόσο η ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, όσο και των έμμεσων εμπλεκομένων (γονείς, τοπική κοινωνία). Τα παιδιά ενημέρωσαν κατοίκους της πόλης, τουρίστες αλλά και μαγαζάτορες της παραλίας σχετικά με την προστασία της χελώνας καρέτα καρέτα. Επιτεύχθηκε η τροποποίηση της συμπεριφοράς των παιδιών καθώς έμαθαν να εργάζονται ομαδικά, να προστατεύουν το περιβάλλον αλλά και να κοινοποιούν τις δράσεις τους.Co-operations

Συνεργασία με την Πανελλήνια εθελοντική δράση Lets do it Greece


COOPERATING ACADEMICS

Άννα Φανουργιάκη

SPREAD THE WORD METHODS

• Στην ιστοσελίδα του σχολείου,
• Ανάρτηση στη σχετική πλατφόρμα e twinning του έργου The mermaid of the Mediterranean
• Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της δράσης Lets do it Greece
• Τοποθέτηση αφισών σε καίρια σημεία της παραλίας σε συνεργασία με τους υπευθύνους των αντίστοιχων χώρων


Objective Action

Η ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα προστασίας της θάλασσας και της της ζωής μέσα σε αυτήν

Target Audience

Μαθητές, γονείς, τοπική και ευρύτερη κοινωνία. Η Δράση μας συνδέεται και με την Εθελοντική πανελλαδική δράση «Lets do it Greece» αλλά και με το έργο e twinning «The mermaid of the Mediterranean», όπου συμμετέχουν πολλές μεσογειακές ευρωπαϊκές χώρες. Αριθμός Συμμετ. : 22 (άμεσα εμπλεκόμενοι : μαθητές και εκπαιδευτικόι)

Initiative time

2 εβδομάδες αλλά συνδέεται με υπόλοιπες δραστηριότητες προστασίας του περιβάλλοντος

Initiative Location

Η δράση υλοποιήθηκε εντός και εκτός σχολείου

PHOTOS 1


Videos 1

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation