Καλές πρακτικές

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Το Σχέδιο Αειφορικής Διαχείρισης

Το Σχέδιο Αειφορικής Διαχείρισης
SUBMITTED FROM:

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ


School Principal

Πανουργιάς Νικόλαος

Contact with School


Description

Το Σχέδιο Αειφορικής Διαχείρισης συναποφασίστηκε από μαθητές και εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί καθοδηγούν τα παιδιά, τίθενται όλες οι προτάσεις προς συζήτηση, συναποφασίζεται η δράση και στο τέλος υλοποιείται με ομαδική συνεργασία.


Results / Reactions

Το σύνολο των αειφορικών πρακτικών που εφαρμόζονται στο σχολείο φαίνεται στο βιβλίο που σας έχω επισυνάψει.COOPERATING ACADEMICS

Παπαγεωργίου Αγάπη

Objective Action

Η προσπάθεια μετασχηματισμού του σχολείου σε αειφόρο

Target Audience

Οι αειφορικές δράσεις του σχολείου υλοποιούνται εδώ και εννέα χρόνια και άπτονται της Περιβαλλοντικής και της Κοινωνικής Αειφορίας. Στις δράσεις αυτές συμμετέχει το σύνολο της σχολικής κοινότητας. Παιδικός σταθμός, Νηπιαγωγείο και Δημοτικό. 700 παιδιά, 50 εκπαιδευτικοί και το σύνολο του προσωπικού του σχολείου (γραμματεία, λογιστήριο, συνοδείο, κυλικείο). Στις δράσεις συμμετέχουν και οι γονείς.

Initiative time

Η προσπάθεια μετασχηματισμού του σχολείου σε αειφόρο ξεκίνησε το 2009 και διαρκεί έως σήμερα.

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation