Σχέδια μαθήματος

Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne D 'Arc


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ OCEAN LITERACY

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ OCEAN LITERACY
SUBMITTED FROM:

Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne D 'Arc


School Principal

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ

Contact with School


Description

Το πρόγραμμα Ocean Literacy αποτελεί προϊόν συνεργασίας του ΕΛΚΕΘΕ με την Unesco και εφαρμόστηκε πιλοτικά στη σχολή μας κατά τη σχολική περίοδο 2018-2019 και 2019-2020 σε μαθητές της Α Γυμνασίου και στα πλαίσια του μαθήματος της Γεωγραφίας.


Results / Reactions

Oι μαθητές συμμετείχαν ενεργά και χρησιμοποίησαν το παρεχόμενο διαδραστικό υλικό του προγράμματος. Εκπόνησαν τόσο μικρές ατομικές εργασίες όσο και ομαδικές στο σύνολο του περιεχομένου. Το αποτέλεσμα κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητικό κυρίως ως προς τον βαθμό ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησής τους γύρω από τα περιβαλλοντικά θέματα που θίγονται στο πρόγραμμα.Co-operations

ΕΛΚΕΘΕ-UNESCO


COOPERATING ACADEMICS

KOΪΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Objective Action

ΜΥΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ

Initiative time

Σχολική χρονιά 2018-2019 και 2019-2020

SUPPORTED FILES

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation