Μαθητικές δημιουργίες

14ο Γυμνάσιο Αθηνών


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Σχολεία ανοιχτά στην κλιματική αλλαγή και στην εξοικονόμηση ενέργειας

Σχολεία ανοιχτά στην κλιματική αλλαγή και στην εξοικονόμηση ενέργειας
SUBMITTED FROM:

14ο Γυμνάσιο Αθηνών

10 τμήματα Α' (4), Β' (3), Γ' (3) 25 εκπαιδευτικοί


School Principal

Αγγελή-Παπανδρέου Ειρήνη

Contact with School


Description

Το video της κλιματικής αλλαγής υλοποιήθηκε από μαθητές της Περιβαλλοντικής Ενεργειακής ομάδας στο πλαίσιο του προγράμματος « ΣΧΟΛΕΙΑ ANOΙΧΤΑ ΣΤΗΝ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», που υλοποιήθηκε από τον Δήμο της Αθήνας με τη συνεργασία της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης “Άνεμος Ανανέωσης”, της Γερμανικής Πρωτοβουλίας Πολιτών “Respect for Greece” και του ανεξάρτητου Περιβαλλοντικού Ινστιτούτου UFU (Unabhängiges Institut für Umweltfragen) υπό την αιγίδα του ΥΠΑΙΘ.


Objective Action

Ευαισθητοποίηση στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής

PHOTOS


Videos

Connection with Global Goals






Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation