Μαθητικές δημιουργίες

6/Θ Δημοτικό Σχολείο Κορησού Καστοριάς


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Σχολικό Περιοδικό

Σχολικό Περιοδικό
SUBMITTED FROM:

6/Θ Δημοτικό Σχολείο Κορησού Καστοριάς

6/Θ Δημοτικό Σχολείο Κορησού Καστοριάς


School Principal

ΠΑΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Contact with School


Description

Μέσω της δημιουργίας του σχολικού περιοδικού , δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες μας να αναζητήσουν πληροφορίες και να ασχοληθούν με ποικίλα θέματα , τα οποία αφού τα επεξεργαστούν , τα παρουσιάζουν μέσω αυτής της έντυπης έκδοσης σε όλη τη σχολική κοινότητα.


Objective Action

4 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

PHOTOS 2Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation