Μαθητικές δημιουργίες

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΜΟΥ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ- ΜΙΛΑ

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ- ΜΙΛΑ
SUBMITTED FROM:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΝΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΜΟΥ


School Principal

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΥΡΤΟΥ

Contact with School


Description

Οι μαθητές αφού παρακολούθησαν και συζήτησαν για το σχολικό εκφοβισμό αποφάσισαν να στείλουν το μήνυμά τους! "ΜΙΛΑ" είπαν σε όποιον το έχει ανάγκη!


Objective Action

Δράση για το Σχολικό Εκφοβισμό

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation