Καλές πρακτικές

2ο Νηπιαγωγείο Κυμίνων


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Συγκέντρωση Φαρμακευτικού Υλικού

Συγκέντρωση Φαρμακευτικού Υλικού
SUBMITTED FROM:

2ο Νηπιαγωγείο Κυμίνων

Δημόσιο Νηπιαγωγείο


School Principal

Χρυσούλα Ζιώγα

Contact with School


Description

Στο σχολείο προσκλήθηκε  και ήρθε εθελόντρια της Οργάνωσης Γιατροί του Κόσμου, η οποία πραγματοποίησε δραστηριότητες με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των νηπίων απέναντι στον συνάνθρωπο, στους στόχους της οργάνωσης και την έννοια της συνεργασίας και της προσφοράς.  Σε επόμενη φάση νήπια σε συνεργασία με τους γονείς τους αποφάσισαν, να συγκεντρώσουν φάρμακα, για να στηρίξουν τους σκοπούς της Οργάνωσης.  Τα νήπια έφτιαξαν αφίσες οι οποίες αναρτήθηκαν από τα ίδια στη Βιβλιοθήκη, στο ΚΑΠΗ  και σε καταστήματα της Κοινότητας αλλά και στο σχολείο ώστε να ενημερωθούν όλα τα τμήματα.  Η δράση πραγματοποιήθηκε για 2η χρονιά. Το φαρμακευτικό υλικό που συγκεντρώθηκε με τη βοήθεια των γονιών παραδόθηκε στους Γιατρούς του Κόσμου


Results / Reactions

 Η δράση επαναλαμβανεται για 2η χρονιά. Φέτος συγκεντρώθηκε περισσότερο φαρμακευτικό υλικό και ενεπλάκησαν περισσότεροι τοπικοί φορείςCo-operations

Στα πλαίσια της δράσης συνεργαστήκαμε με το 1ο Νηπιαγωγείο Κυμίνων, το 2ο Δημοτικό Σχολείο Κυμίνων, το ΚΑΠΗ της Κοινότητας  


COOPERATING ACADEMICS

Χρυσούλα Ζιώγα

SPREAD THE WORD METHODS

Ενημέρωση εκπαιδευτικών, μαθητών και γονιών για την δράση και τον στόχο της.

Δημιουργία αφίσας από τα νήπια και ανάρτηση σε κατστήματα της Κοινότητας


Objective Action

Να συμβάλλουμε στη διασφάλιση υγιών συνθηκών διαβίωσης καθώς και η προαγωγή της ευημερίας για όλους και σε όλες τις ηλικίες. Ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των μαθητών για τη βελτίωση των συνθηκών υγείας των συνανθρώπων τουςς.

Target Audience

Κατά την υλοποίηση της δράσης απευθυνθήκαμε στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές όμορων σχολείων και στους γονείς

Initiative time

Μάρτιος 2019

Initiative Location

Νηπιαγωγείο Κυμίνων

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation