Καλές πρακτικές

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο- Λύκειο Αγίας Παρασκευής


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

‘ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΟΜΠΟΣΤ’

‘ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΟΜΠΟΣΤ’
SUBMITTED FROM:

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο- Λύκειο Αγίας Παρασκευής

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΩΦΟΥΣ ΒΑΡΗΚΟΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ


School Principal

ΧΑΙΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ

Contact with School


Description

Διαρκής ενημέρωση για την μείωση, επανάχρηση και ανακύκλωση οργανικών απορριμμάτων και τρόποι διαχείρισής τους. Συλλογή οργανικών υπολειμμάτων, τοποθέτηση στον επιφανειακό σωρό, διαρκής παρακολούθηση διαδικασίας κομποστοποίησης, έλεγχος ποιότητας, συλλογή τελικού προϊόντος και εφαρμογή του στις καλλιεργητικές φροντίδες του κήπου


Results / Reactions

Παραγωγή οργανικής ουσίας (κομπόστ), ενσωμάτωση και βελτίωση του εδάφους στον κήπο και στις γλάστρες του σχολείου μας.
Ευαισθητοποίηση για το οικολογικό μας αποτύπωμα.Co-operations

Χρήση μόνο στο σχολείο μας


COOPERATING ACADEMICS

ΠΙΣΤΟΛΑ ΕΛΕΝΗ, ΤΕΤΡΙΜΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

SPREAD THE WORD METHODS

Ιστοσελίδα των Οικολογικών σχολείων, ιστοσελίδα του σχολείου μας


Objective Action

Οι μαθητές : Να αναγνωρίσουν τους οργανισμούς και μικροοργανισμούς που συμβάλλουν στη διαδικασία της κομποστοποίησης Να κατανοήσουν τη συμβολή της μεθόδου κομποστοποίησης «επιφανειακού σωρού» στη βιοποικιλότητα του χώρου Να διαπιστώσουν την καταλληλότητα του προς συλλογή τελικού προϊόντος Να συνεργαστούν στην συλλογή, μεταφορά και εφαρμογή στις καλλιεργητικές πρακτικές του σχολικού κήπου

Target Audience

Μαθητές, Γονείς, Τοπική Κοινωνία

Initiative time

Έχει επαναλαμβανόμενο / διαρκές χαρακτήρα

Initiative Location

Εντός σχολείου

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation