Καλές πρακτικές

7ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Συλλογή πλαστικών καπακιών

Συλλογή πλαστικών καπακιών
SUBMITTED FROM:

7ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης

Δημόσιο Νηπιαγωγείο


School Principal

Καραπά Χριστίνα

Contact with School


Description

 

Για να επικοινωνήσουμε την πρωτοβουλία μας , αλλά και για να κάνουμε τα παιδιά μετόχους στη δράση μας, δημιουργήσαμε αφίσα για τη συλλογή καπακιών, αναφέροντας αι τον λόγο για τον οποίο γίνεται αυτό. Στη συνέχεια, η αφίσα αναρτήθηκε στον διάδρομο του σχολείου σε χώρο κοινόχρηστο με το Δημοτικό με το οποίο συστεγαζόμαστε. Έτσι ακόμη και σήμερα συγκεντρώνουμε καπάκια στον ίδιο χώρο με μεγάλη επιτυχία.

Όλα αυτά τα χρόνια καπάκια δώσαμε: 1.Στη μέριμνα ζωής/ 2. Σχολείο Βαρήκοων και Κωφών Θεσσαλονίκης (απ’ όπου μας εστάλη ευχαριστήρια επιστολή για την προσφορά μας , η επιστολή φυλάσσεται στο αρχείο του σχολείου) 3. Παραπληγικοί Β. Ελλάδος 4. Ατυχήματα 


Results / Reactions

Με τη συλλογή καπακιών τα παιδιά έμαθαν ότι με κάτι μικρό και φαινομενικά άχρηστο, μπορούν να βοηθήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Ευαισθητοποιήθηκαν στο θέμα της αναπηρίας και της διαφορετικότητας. Από την άλλη, πετύχαμε να συνεισφέρουμε στην αγορά αμαξιδίου σε παιδί που φοιτά στο Σχολείο Κωφών στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Έμαθαν για την ανταποδοτική ανακύκλωση.Co-operations

Οι γονείς των παιδιών του Νηπιαγωγείου (τότε 3 συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία ) και του 90ου Δημοτικού που συστεγαζόμαστε.


COOPERATING ACADEMICS

8 εκπαιδευτικοί

SPREAD THE WORD METHODS

Objective Action

Να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά στο θέμα της αναπηρίας και της διαφορετικότητας. Να αγοραστεί αναπηρικό αμαξίδιο για κάποιο παιδί που δεν έχει τη δυνατότητα να το αγοράσει διαφορετικά. Να ανακυκλώσουμε ανταποδοτικά.

Target Audience

Μαθητές, Γονείς, Τοπική κοινωνία

Initiative time

Διαρκής χαρακτήρας δράσης.

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation