Σχέδια μαθήματος

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΜΟΥ


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ: ΜΙΛΑ ΤΩΡΑ!

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ: ΜΙΛΑ ΤΩΡΑ!
SUBMITTED FROM:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΜΟΥ


School Principal

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΥΡΤΟΥ

Contact with School


Description

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ BULLING


Results / ReactionsCOOPERATING ACADEMICS

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Objective Action

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ BULLING

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation