Σχέδια μαθήματος

1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Συναισθήματα μέσω τέχνης

Συναισθήματα μέσω τέχνης
SUBMITTED FROM:

1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο


School Principal

Καλτσούδης Κωνσταντίνος

Contact with School


Description

Οι μαθητές δείχνουν στον τροχό το συναίσθημα
που νιώθουν στην αρχή του μαθήματος και
μοιράζονται σκέψεις με τους συμμαθητές της
ομάδας.

Έπειτα, οι μαθητές συμμετέχουν από κοινού σε
κάποια δραστηριότητα που, είτε αφορά ένα
μόνο συναίσθημα πχ ντροπή και υλοποιείται
μέσα από θεατρικό παιχνίδι, χρωματολογία κλπ,
είτε αφορά μια μορφή τέχνης ή τεχνοτροπία και
υλοποιείται συνήθως με εικαστικά.


Results / Reactions

Όλοι μπορούν να εκφράσουν το συναίσθημά τους μέσω
της τέχνης ακόμη και όταν ο λόγος δεν είναι
ανεπτυγμένος. Συνεργάζονται έμπρακτα για την ολοκλήρωση ομαδικών
εργασιών, αλλά και θεωρητικά στην ψυχοκοινωνική
ομάδα που προηγείται των δραστηριοτήτων
η ένταξη όλων των μαθητών σε ενιαίο πλαίσιο γίνεται
πράξη μέσα από την οικουμενικότητα της τέχνης. Εκφράζεται μεγάλη ικανοποίηση από τους μαθητές για
τη συμμετοχή τους.COOPERATING ACADEMICS

Παπαδήμου Αγλαΐα

Objective Action

Αναγνώριση και Έκφραση των Συναισθημάτων

Initiative time

Εβδομαδιαίως τα τελευταία δύο έτη

SUPPORTED FILES


Connection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation