Μαθητικές δημιουργίες

2o δημ. σχ Παλαιοκάστρου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
SUBMITTED FROM:

2o δημ. σχ Παλαιοκάστρου

9/θεσιο


School Principal

ΝΑΛΠΑΝΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Contact with School


Description

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

Βy ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ- ΕΙΡΗΝΗ ΤΖΕΛΛΟΥ


Objective Action

ΣΤΟΧΟΣ 17

SUPPORTED FILES(1)

PHOTOS 3Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation