Μαθητικές δημιουργίες

5 2/Θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αργοστολίου Κεφαλληνίας


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Τα παιδιά γράφουν και ζωγραφίζουν τα δικαιώματά τους…Φαγητό, νερό, σχολεία, αγάπη και φιλία για όλα τα παιδιά

Τα παιδιά γράφουν και ζωγραφίζουν τα δικαιώματά τους…Φαγητό, νερό, σχολεία, αγάπη και φιλία για όλα τα παιδιά
SUBMITTED FROM:

5 2/Θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αργοστολίου Κεφαλληνίας

5 2/Θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αργοστολίου Κεφαλληνίας


School Principal

Γεωργία Τασιούλη

Contact with School


Description

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να μάθουν για τα βασικά Δικαιώματα του παιδιού, όπως αυτά προβλέπονται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του παιδιού (το δικαίωμα στην ανάπτυξη, τη διατροφή, την υγεία, την εκπαίδευση, την προστασία και το παιχνίδι). Το πρόγραμμα αυτό καλλιέργησε αξίες, προήγαγε την ομαδικότητα, τη συνεργασία , ενημέρωσε και ευαισθητοποίησε τους μαθητές. Τα παιδιά μέσα από τις μαθητικές τους δημιουργίες έστειλαν τα δικά τους μηνύματα και προώθησαν σημαντικές αξίες όπως η δικαιοσύνη, η ειρήνη και η ισότητα.


Objective Action


PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation