Σχέδια μαθήματος

Πειραματικό Δημ. Σχολ. Σερρών "Κων. Καραμανλής"


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Τα παιδία παίζει με ανακυκλώσιμα υλικά

Τα παιδία παίζει με ανακυκλώσιμα υλικά
SUBMITTED FROM:

Πειραματικό Δημ. Σχολ. Σερρών "Κων. Καραμανλής"

Το σχολείο μας είναι ένα σχολείο με κουλτούρα εφαρμογής προγραμμάτων, όπως Teachers4Europe, e-Twinning, UNESCO, καθώς και προγράμματα που άπτονται των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, με διάχυση των δράσεων στην τοπική κοινωνία και ανοιχτές συνεργασίες με σχολικές μονάδες και πανεπιστήμια.


School Principal

Κυριαζίδης Σπυρίδων

Contact with School


Description

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής υλοποιήθηκε το πρόγραμμα «Τα παιδία παίζει με ανακυκλώσιμα υλικά». Σκοπός του προγράμματος ήταν οι μαθητές και οι μαθήτριες των δύο τμημάτων της Γ΄ τάξης να ξεδιπλώσουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους και χρησιμοποιώντας ανακυκλώσιμα υλικά να κατασκευάσουν με αυτά αθλητικό υλικό το οποίο θα χρησιμοποιήσουν σε κινητικά παιχνίδια, που θα δημιουργήσουν μόνοι τους. Οι διδακτικές επιλογές της εκπαιδευτικής πρακτικής εστιάζουν σε μία ομαδοσυνεργατική - μαθητοκεντρική εκπαιδευτική διαδικασία που δίνει έμφαση στην πράξη.

 Αρχικά, μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας,  ως τεχνική διδασκαλίας εφαρμόστηκε ο καταιγισμός ιδεών (brainstorming) με συντονίστρια την εκπαιδευτικό. Οι μαθητές και οι μαθήτριες εξέφρασαν ελεύθερα και αυθόρμητα τις ιδέες τους για το ποια υλικά θα μπορούσαν να επαναχρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του αθλητικού υλικού και πώς αυτό θα μπορούσε να αξιοποιηθεί.

Στη συνέχεια συγκεντρώθηκαν και αξιολογήθηκαν οι ιδέες και αποφασίστηκε ποια είδη θα συλλέξουνε και τι κατασκευές θα φτιάξουν. Επειδή, ο αριθμός των υλικών που απαιτούνταν για τις κατασκευές ήταν πολύ μεγάλος, ενημερώθηκαν και οι υπόλοιπες τάξεις να βοηθήσουν στη συλλογή τους.

Όταν πια οι κατασκευές ήταν έτοιμες στήθηκαν στην αυλή και δοκιμάστηκαν στην πράξη. Έγιναν οι απαραίτητες βελτιώσεις ώστε τα παιχνίδια να τελειοποιηθούν και να προσφέρουν την μεγαλύτερη ευχαρίστηση και διασκέδαση. Τα παιχνίδια που δημιούργησαν οι μαθητές και οι μαθήτριες ήταν ένας αγώνας εμποδίων και το pac man.  

Περιγραφή των παιχνιδιών μπορείτε να δείτε στο συνημμένο pdf.   


Results / Reactions

Οι μαθητές και οι μαθήτριες ενθουσιάστηκαν από την όλη διαδικασία και ένιωσαν περήφανοι/ες για τις δημιουργίες τους. Μάλιστα, ο ενθουσιασμός τους ήταν τέτοιος που εξέφρασαν την επιθυμία να δείξουν και στους μαθητές/τριες των άλλων τάξεων τα παιχνίδια τους. Η αποδοχή των παιχνιδιών ήταν τόσο μεγάλη από όλο το σχολείο που υιοθετήθηκαν στο μάθημα και είναι από τα αγαπημένα των παιδιών. Επίσης, εξέφρασαν την επιθυμία να προσκαλέσουμε και τμήματα άλλων σχολείων σε αγώνες. Η ιδέα θα είχε υλοποιηθεί εάν το επέτρεπαν οι συνθήκες (πανδημία). Η συνηθισμένη φράση των παιδιών μετά το πρόγραμμα ήταν "Κυρία, να σας πούμε ένα παιχνίδι που σκεφτήκαμε;"Co-operations

Γονείς 

Εκπαιδευτικοί

Εμπορικά καταστήματα της πόλης


COOPERATING ACADEMICS

Λεπτοκαρίδου Ελισάβετ

Objective Action

Στόχος του προγράμματος ήταν οι μαθητές και οι μαθήτριες των δύο τμημάτων της Γ΄ τάξης • να αναπτύξουν ελεύθερη έκφραση, κριτική σκέψη και συνεργασία • να μάθουν να επικοινωνούν • να βελτιωθούν οι σχέσεις στην ομάδα • να καλλιεργήσουν το σεβασμό στις απόψεις των άλλων • να ευαισθητοποιηθούν ως προς την προστασία του περιβάλλοντος • να κατανοήσουν τη σύνδεση της υπαίθριας φυσικής δραστηριότητας και του φυσικού περιβάλλοντος

Initiative time

Οκτώβριος – Νοέμβριος 2021

SUPPORTED FILES(1)

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation