Μαθητικές δημιουργίες

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Τα παιδιά στη δουλειά και στο σχολείο

Τα παιδιά στη δουλειά και στο σχολείο
SUBMITTED FROM:

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

7/ΘΕΣΙΟ σχολείο με 120 μαθητές


School Principal

Αντώνης Κυρμπάτσος

Contact with School


Description

ΘΕΜΑ:  Τα παιδιά στη δουλειά και στο σχολείο.

Τα παιδιά αποτελούν μέρος της κοινωνίας, επηρεάζονται από τις ιστορικές συγκυρίες, την οικονομία καθώς και  από πολέμους.


Objective Action

Να ερευνήσουμε και να διαπιστώσουμε τις κοινωνικές διαφορές των παιδιών μέσα στο πέρασμα των χρόνων ( στη σύγχρονη ιστορία)

SUPPORTED FILES(1)

PHOTOS 2


Videos 1

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation