Καλές πρακτικές

1ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Ταιριάζουμε στην Πτολεμαΐδα

Ταιριάζουμε στην Πτολεμαΐδα
SUBMITTED FROM:

1ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας

Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο


School Principal

Κ. Κυδώνας

Contact with School


Description

Επίσκεψη στα τμήματα Ε1΄και Γ1΄  και ενημέρωση  από εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Συλλόγου Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων «ΑΛΜΑ», με στόχο την αλλαγή της αντίληψης για τα άτομα με αναπηρία μέσα από την ομαδικότητα και την ψυχαγωγία, δραστηριότητες στην αυλή και δημιουργία έργων που παρουσιάστηκαν στην κεντρική εκδήλωση στην πλατεία  της  πόλης, παιχνίδι και  ψυχαγωγία  για τα παιδιά και ενημέρωση για τους μεγάλους στην κεντρική παρουσίαση, στην οποία  συμμετείχαν ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων «ΑΛΜΑ», ο Σύλλογος Σκλήρυνσης κατά Πλάκας Αθηνών, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Σκλήρυνσης κατά Πλάκας Εορδαίας και την αμέριστη στήριξη του Δήμου Εορδαίας.

Τμήμα Γ1:Ο διευρυμένος χαρακτήρας της παραπάνω δράσης περιελάμβανε δραστηριότητες οι οποίες εστίαζαν στην ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα διαφορετικότητας και αναπηρίας. Ειδικότερα η θεματολογία αναφέρονταν στην αποδοχή του «Άλλου», στη δυναμική της ομάδας, στα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρία.

Μεθοδολογικά εργαλεία:

Α)Λογοτεχνικά κείμενα, Βίντεο:

Όταν έφυγαν τ’ αγάλματα, Α. Δαρλάση

Δύο παπούτσια με καρότσι, Ν. Ανδρικόπουλος

Έλμερ, Mc Kee David

Η χώρα με τους παράξενους ανθρώπους, Ν. Ανδρικόπουλος

 

Το δώρο: https://www.youtube.com/watch?v=bi-QL_iePNY

Get closer :https://www.youtube.com/watch?v=zFWr-CKMWGY

Β) Θεατρικές τεχνικές

Επίσκεψη θεατρολόγων-εμψυχωτών(Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση) –Παρουσίαση του θεατροπαιδαγωγικού προγράμματος: «Εγώ-Εσύ-Εμείς….Μαζί»

 Τμήμα Ε1΄

Διαβάστηκαν λογοτεχνικά βιβλία με τη διαφορετικότητα και τα δικαιώματα του παιδιού. Γνωστοποιήθηκε η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού. Έγιναν παρεμβάσεις την Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού και την Ημέρα του Σχολικού εκφοβισμού. Οι μαθητές συμμετέχουν στο πρόγραμμα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης «Χειραψία με το συγγραφέα Β. Ηλιόπουλο» σε δράσεις σχετικές με τη διαφορετικότητα.


Results / Reactions

Το πρόγραμμα «Ταιριάζουμε στην Πτολεμαΐδα» ήταν μία πρωτοβουλία δράσης με στόχο την αλλαγή της αντίληψης για τα άτομα με αναπηρία μέσα από την ομαδικότητα και την ψυχαγωγία. Μέσα από τις δραστηριότητες τα παιδιά της Ε1΄ Τάξης και της Γ1΄ Τάξης ευαισθητοποιήθηκαν σχετικά με τη δυνατότητα συμμετοχής των ατόμων με διαφορετικότητα στην καθημερινή ζωή. Βελτίωσε τις σχέσεις μεταξύ τους και με τ’  άλλα παιδιά του Σχολείου μας, αλλά και με παιδιά του Ειδικού Σχολείου της πόλης, με τα οποία είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε κοινή δράση. Τα μηνύματα ελπίζουμε να πέρασαν  στο οικογενειακό περιβάλλον των μαθητών μας, αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας.

 

 Co-operations

Πανελλήνιου Συλλόγου Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων «ΑΛΜΑ»

Σύλλογος Σκλήρυνσης κατά Πλάκας Αθηνών, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Σκλήρυνσης κατά Πλάκας Εορδαίας 

Δήμος Εορδαίας

 


COOPERATING ACADEMICS

Π. Γρηγοριάδου-Γ1, E.Παπαδοπούλου-Ε1

SPREAD THE WORD METHODS

Objective Action

Αλλαγή της αντίληψης για τα άτομα με αναπηρία

Target Audience

40 παιδιά και 2 εκπαιδευτικοί | Τοπική Κοινωνία

Initiative time

Ένα διδακτικό τρίμηνο ήταν η διάρκεια της δράσης και έχει επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα. Στο Γ1 η συγκεκριμένη δράση επεκτάθηκε για δύο επιπλέον μήνες.

Initiative Location

Στο Σχολείο και στην Κεντρική Πλατεία του Δήμου

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation