Μαθητικές δημιουργίες

1o Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Taking care of the environment

Taking care of the environment
SUBMITTED FROM:

1o Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου

Στο σχολείο μας φοιτούν 240 μαθητές σε 13 τμήματα. Υπάρχουν από 2 Τμήματα για την Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και ΣΤ΄ τάξη, 3 Τμήματα για τη Ε΄ Τάξη και 1 Τμήμα Ένταξης.


School Principal

Δήμητρα Μίχα

Contact with School


Description

Στα πλαίσια του στόχου για τις βιώσιμες πόλεις και κοινότητες οι μαθητές της Ε τάξης βρήκαν πληροφορίες και εικόνες στο διαδίκτυο για την πυρκαγιά το Μάτι αλλά και πληροφορίες για το πως θα αποφύγουμε τις φυσικές καταστροφές.


Objective Action

11 Βιώσιμες πόλεις

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation