Σχέδια μαθήματος

Αρσάκειο Νηπιαγωγείο Ψυχικού


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Ταξίδι στα χρόνια τα παλιά τότε που μιλούσαν τα Αρχαία Ελληνικά!

Ταξίδι στα χρόνια τα παλιά τότε που μιλούσαν τα Αρχαία Ελληνικά!
SUBMITTED FROM:

Αρσάκειο Νηπιαγωγείο Ψυχικού

Ιδιωτικό Σχολείο


School Principal

Αναστασία Νικολοπούλου

Contact with School


Description

Ταξίδι στα χρόνια τα παλιά, τότε που μιλούσαν τ’ αρχαία Ελληνικά

πραγματοποίησαν τα παιδιά τού τμήματος νηπίων Ν.3, μαζί με τη νηπιαγωγό τους

κ. Μαρίνα Παπατζανάκη, στο πλαίσιο τού ομότιτλου Καινοτόμου Πολιτιστικού Προγράμματος. Ένα ταξίδι με κύριο παιδαγωγικό στόχο να βιώσουν τα παιδιά με τρόπο δημιουργικό και ευχάριστο ένα μικρό κομμάτι από την τεράστια πολιτιστική κληρονομιά τής χώρας μας.

Τα νήπια, άλλοτε ως ιστορικοί, άλλοτε ως αρχαιολόγοι, αλλά πάντοτε με την παιδικότητα που διακρίνει αυτή την ηλικία, προσέγγισαν τη γνώση με παιγνιώδη τρόπο, έμαθαν να συγκεντρώνουν πληροφορίες και να θέτουν ερωτήματα προς απάντηση, έκαναν υποθέσεις και κατέληξαν σε σχετικά συμπεράσματα, πειραματίστηκαν, συνεργάστηκαν και -πάνω από όλα- διασκέδασαν.

Οι δράσεις συνδέονται άμεσα με τον 4ο παγκόσμιο στόχο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

«Ποιοτική Εκπαίδευση».

Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) θεσπίστηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη το 2015.

Διάρκεια 8 μήνες (σε συνεχή διάρκεια)


Results / ReactionsCOOPERATING ACADEMICS

Παπατζανάκη Μαρίνα

Objective Action


SUPPORTED FILES

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation