Σχέδια μαθήματος

Δ.Σ. Ροδιάς


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Ταξίδι στη χώρα των συναισθημάτων

Ταξίδι στη χώρα των συναισθημάτων
SUBMITTED FROM:

Δ.Σ. Ροδιάς

Μονοθέσιο ΔΣ Ροδιάς


School Principal

Μπακόλα Χριστίνα

Contact with School


Description

Στο σχολείο μας, τη φετινή χρονιά, υλοποιήσαμε ένα πρόγραμμα που μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης των μαθητών, την ικανότητα αντίληψης, ελέγχου, αξιολόγησης των συναισθημάτων τους. Η συναισθηματική ανάπτυξή τους επιτυγχάνεται μέσω δραστηριοτήτων οι οποίες καλλιεργούν την αυτοεκτίμηση, την ενσυναίσθηση, την κατανόησης της αξίας της συνεργασίας, της ομαδικής εργασίας, της συνειδητοποίησης της μοναδικότητας του καθενός, του εντοπισμού ομοιοτήτων-διαφορών με τους άλλους και της ανάπτυξης σχέσεων αλληλοσεβασμού μέσα από  ομαδοσυνεργατικές μεθόδους μάθησης. Στο πρόγραμμα αυτό, μέσα από ιστορίες, δραστηριότητες και παιχνίδια, τα παιδιά αναπτύσσουν ένα λεξιλόγιο με το οποίο μπορούν να αναγνωρίζουν και να εκφράζουν με ακρίβεια τα συναισθήματά τους. Αποκτούν συναισθηματική ενσυναίσθηση, αναπτύσσουν την αυτοεκτίμησή τους, τις κοινωνικές τους δεξιότητες, την επικοινωνία με τους συνομηλίκους αλλά και τους ενήλικες, ενώ αποκτούν παράλληλα μεγαλύτερη αυτογνωσία και αυτοπεποίθηση. Η συναισθηματική αγωγή των παιδιών χρειάζεται αγάπη, ενδιαφέρον και υπομονή με σκοπό να αναπτύξουν τη συναισθηματική τους νοημοσύνη, ώστε να είναι κατάλληλα προετοιμασμένα να απολαύσουν τις ομορφιές της ζωής και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τους κινδύνους της.


Results / ReactionsCOOPERATING ACADEMICS

Μπακόλα Χριστίνα

Objective Action

Ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης

PHOTOS 2


Videos 3

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation