Μαθητικές δημιουργίες

Νηπιαγωγείο Λιαπάδων Κέρκυρας


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

«Το τέρας της κλιματικής αλλαγής»

«Το τέρας της κλιματικής αλλαγής»
SUBMITTED FROM:

Νηπιαγωγείο Λιαπάδων Κέρκυρας

Η σχολική μας μονάδα βρίσκεται στο κέντρο της πλατείας της τοπικής κοινότητας των Λιαπάδων και στεγάζεται στο παρόν συγκρότημα από το 1980. Τη σχολική χρονιά 2017-2018 στο νηπιαγωγείο μας λειτουργεί ένα τμήμα πρωινού ωραρίου και ένα τμήμα προαιρετικού ολ


School Principal

Παναγιωτοπούλου Παναγιώτα

Contact with School


Description

Στα πλαίσια του σχεδίου δράσης για την κλιματική αλλαγή και την ευαισθητοποίηση των μαθητών πάνω στις αρνητικές συνέπειες που έχουν οι ανθρώπινες δραστηριότητες στο περιβάλλον , τα παιδιά δημιούργησαν μία αφίσα με υλικά όπως η πλαστική σακούλα και τα πλαστικά καπάκια . Αποτύπωσαν την κλιματική αλλαγή ως ένα «τέρας» που απειλεί την Γη μας και επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα όπως ξηρασία,  λιώσιμο των πάγων, διάσπαση της τροφικής αλυσίδας. Η απειλή για εξαφάνιση του πλανήτη μας και η  μόλυνση της ατμόσφαιρας από το διοξείδιο του άνθρακα  λόγω απορριμμάτων  όπως είναι τα πλαστικά σκουπίδια,   αποτυπώνονται στα μηνύματα της αφίσας των μαθητών.


Objective Action

Η ενημέρωση και κατανόηση της ανθρώπινης παρέμβασης στο περιβάλλον

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation