Καλές πρακτικές

2ο Νηπιαγωγείο Νέας Φώκαιας


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Τρόπο ψάχνω για να βρω, τα παιδάκια βοηθώ.

Τρόπο ψάχνω για να βρω, τα παιδάκια βοηθώ.
SUBMITTED FROM:

2ο Νηπιαγωγείο Νέας Φώκαιας

Δημόσιο Νηπιαγωγείο


School Principal

Παπατριανταφύλλου Ειρήνη

Contact with School


Description

Ο προβληματισμός ξεκίνησε από μία φωτογραφία παιδιού που εμβολιάζεται, συζητήσαμε τους λόγους αυτής της ανάγκης, διερευνήσαμε στο διαδίκτυο την ιστοσελίδα www.unric.org και χρησιμοποιήσαμε το υποστηρικτικό υλικό που μας απέστειλε η οργάνωση Actionaid για να ενημερωθούμε για τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Επιλέξαμε έναν από τους στόχους, συγκεκριμένα τον στόχο #3 για καλή υγεία και ευημερία για όλους και αποφασίσουμε να συμβάλλουμε στην προσπάθεια διάσωσης του πλανήτη. Κάνοντας ένα ιστόγραμμα , τα παιδιά εξέφρασαν τις απόψεις τους για το πώς θα μπορούσαν να βοηθήσουν τα φτωχά παιδάκια.Αποφασίσαμε να συλλέξουμε φάρμακα και να τα αποστείλλουμε σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Για το λόγο αυτό κατασκευάσαμε δύο αφίσες με την τεχνική του κολλάζ, στις οποίες αναφέραμε το σκοπό της δράσης μας. Διανείμαμε τις αφίσες στην τοπική κοινωνία και δημιουργήσαμε ειδική γωνιά στην αυλή του σχολείου για την συλλογή των φαρμάκων. Αποστείλαμε επιστολή στους γονείς για να τους ενημερώσουμε για τη δράση μας. Τέλος όταν μαζέψαμε έναν ικανό αριθμό φαρμακευτικών σκευασμάτων, τα αποστείλαμε στην οργάνωση Actionaid για να τα διοχετεύσουν σε άτομα που τα έχουν ανάγκη.


Results / Reactions

Τα παιδιά προβληματίστηκαν ιδιαίτερα για τις συνθήκες υγιεινής που επικρατούν στις χώρες του τρίτου κόσμου και κατανόησαν την ανάγκη για εμβολιασμό όλων των παιδιών του κόσμου. (αποφυγή ασθενειών , μολύνσεων κλπ) Κατανόησαν επίσης τη δύναμη της μαζικής κινητοποίησης των ανθρώπων (συλλογική δράση) και της ενημέρωσης. Το ενδιαφέρον για την εξέλιξη της δράσης τους συνεχίζεται μέχρι και σήμερα .

Η τοπική κοινωνία ευαισθητοποιήθηκε και αρκετοί κάτοικοι πρόσφεραν φάρμακα που δεν χρειάζονταν πλέον.Co-operations

Οργάνωση Actionaid


COOPERATING ACADEMICS

Παπατριανταφύλλου Ειρήνη

SPREAD THE WORD METHODS

Διανομή αφίσας & ενημερωτική επιστολή


Objective Action

Ευαισθητοποίηση πάνω στον Παγκόσμιο Στόχο 3 | Καλή υγεία και ευημερία για όλους

Target Audience

14 παιδιά/5 γονείς/1 εκπαιδευτικός | Τοπική Κοινωνία

Initiative time

2 εβδομάδες

Initiative Location

Σχολείο | Γειτονιά

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation