Σχέδια μαθήματος

Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Γέρακα


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

“Voices from the Well”

“Voices from the Well”
SUBMITTED FROM:

Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Γέρακα

Δημόσιο Καλλιτεχνικό Σχολείο


School Principal

Π. Γκέκα

Contact with School


Description

±Χρήση σύντομου βίντεο με αγγλικούς υπότιτλους για εισαγωγή στο θέμα, από την ταινία Hidden Figures

±Έντυπο υλικό στην Αγγλική Γλώσσα για την παρουσίαση γυναικών που διέπρεψαν στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες

±Εργασία των μαθητών σε ομάδες προκειμένου να αντλήσουν συγκεκριμένες πληροφορίες από τα κείμενα και να συμπληρώσουν φύλλο εργασίας

±Δημιουργία παρουσίασης με τεχνικές Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση (Drama in Education) με βάση τις πληροφορίες που αντλήθηκαν από τους μαθητές

±Παρουσίαση των δρώμενων των μαθητών στους συμμαθητές τους


Results / Reactions

Κατανόηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν ακόμα και σήμερα οι γυναίκες σε ακαδημαϊκά πεδία που θεωρούνται ανδροκρατούμενα. 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου στην αγγλική Γλώσσα.COOPERATING ACADEMICS

Φλώρου Παρασκευή, Κοταρίνου Παναγιώτα

Objective Action

Ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με την αντιμετώπιση των γυναικών στην ενασχόληση τους με τα Μαθηματικά που θεωρούνται μέχρι και σήμερα ανδρικό πεδίο. 'Εργασία των μαθητών σε αυθεντικό υλικό για κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου. Ομαδοσυνεργατική εργασία και δραματοποίηση.

SUPPORTED FILES

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation