Μαθητικές δημιουργίες

1o Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Ways to improve public transport

Ways to improve public transport
SUBMITTED FROM:

1o Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου

Στο σχολείο μας φοιτούν 240 μαθητές σε 13 τμήματα. Υπάρχουν από 2 Τμήματα για την Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και ΣΤ΄ τάξη, 3 Τμήματα για τη Ε΄ Τάξη και 1 Τμήμα Ένταξης.


School Principal

Δήμητρα Μίχα

Contact with School


Description

Στα πλαίσια του στόχου 11 για τις Βιώσιμες πόλεις οι μαθητές της Ε τάξης δημιούργησαν μια αφίσα στα Αγγλικά για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να βελτιωθούν οι δημόσιες συγκοινωνίες.


Objective Action

11 Βιώσιμες πόλεις

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation