Μαθητικές δημιουργίες

8ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

We protect the climate, we say “yes” to bikes.

We protect the climate, we say “yes” to bikes.
SUBMITTED FROM:

8ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς

8ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς


School Principal

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ

Contact with School


Description

Το βίντεο με τεχνική animation δημιουργήθηκε στο πλαίσιο των εργασιών της Ομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του σχολείου με θέμα: «Κλικ! Προστατεύω το Κλίμα δημιουργώντας ψηφιακά».


Objective Action


PHOTOS


Videos

Connection with Global GoalsNo Connection with Global Goals found
Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation