Σχέδια μαθήματος

Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Γέρακα


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Women in Mathematics

Women in Mathematics
SUBMITTED FROM:

Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Γέρακα

Δημόσιο Καλλιτεχνικό Σχολείο


School Principal

Π. Γκέκα

Contact with School


Description

  • Οι μαθητές καταγράφουν και συζητούν πώς φαντάζονται έναν/μία μαθηματικό.
  • Βλέπουν σύντομο βίντεο και καταγράφουν τις χώρες από όπου προέρχονται οι γυναίκες μαθηματικοί. Συγκρίνουν τις σημειώσεις τους.
  • Παρακολουθούν το επόμενο βίντεο μικρής διάρκειας όπου ακούνε συνέντευξη της διάσημης Αμερικανίδας αστρονόμου Nancy Grace Roman και απαντούν σε ερωτήσεις που τους έχουν δοθεί σε φύλλο εργασίας. Συζητούν σε ομάδες τις απαντήσεις τους.
  • Συνεργάζονται για να γράψουν ερωτήσεις που θα ήθελαν να ρωτήσουν μία γυναίκα μαθηματικό ή μία μαθήτρια που θέλει να σπουδάσει Μαθηματικά.
  • Παίρνουν ρόλους δημοσιογράφων και φωτορεπόρτερ για να πάρουν συνεντεύξεις τις οποίες βιντεοσκοπούν οι ίδιοι. Παρουσιάζουν τα βίντεο με τις συνεντεύξεις στην τάξη τους.
  • Ως εγασία για το σπίτι,  διαβάζουν πληροφορίες για άλλες γυναίκες που διέπρεψαν στη NASA και προετοιμάζουν μια σύντομη παρουσίαση για το επόμενο μάθημα.

 


Results / Reactions

  • Αναγνώριση της προσφοράς των γυναικών σε όλους τους τομείς της ζωής και της συνεισφοράς τους στην πρόοδο της επιστήμης.
  • Ευαισθητοποίηση σε κοινωνικά προβλήματα/ζητήματα.
  • Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων στην Αγγλική Γλώσσα μέσω εξάσκησης στην κατανόηση αλλά και στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου.


COOPERATING ACADEMICS

Φλώρου Παρασκευή, Κοταρίνου Παναγιώτα

Objective Action

Ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με τη θέση της γυναίκας σε περριοχές γνώσεις παραδοσιακά ανδροκρατούμενες. Γνωριμία με γυναίκες που διέπρεψαν στον τομέα των Μαθηματικών και τις αστρονομίας και εργάστηκαν στη NASA. Επαφή με αυθεντικό οπτικοακουστικό υλικό στην Αγγλική Γλώσσα. Παραγωγή προφορικού λόγου μέσω role playing στην Αγγλική Γλώσσα

Initiative time

3-4 διδακτικές ώρες

SUPPORTED FILES

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation