Μαθητικές δημιουργίες

13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

A WORLD FULL OF DESIRES - ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΓΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ

A WORLD FULL OF DESIRES - ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΓΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ
SUBMITTED FROM:

13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

12/θεσιο, σε αστική περιοχή με 264 μαθητές


School Principal

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΕΛΕΝΗ

Contact with School


Description

Στα πλαίσια ενός προγράμματος E-Twinning με τίτλο "A world full of desires", εκτός των άλλων, ασχοληθήκαμε με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Το Σχολείο μας και συγκεκριμένα το Τμήμα Β1, ασχολήθηκε με τους στόχους 9 και 10. Δημιουργήσαμε αφίσες και ποίημα για τον κάθε στόχο. Τα ποιήματα όλων όλων των συμμετεχόντων είναι στην αγγλική γλώσσα . Στο τέλος δημιουργήθηκε ένα κοινό ποίημα που περιελάμβανε όλους τους Στόχους. Επίσης δημιουργήθηκε και βίντεο στο οποίο προβάλονται οι αφίσες και ακούγονται οι φωνές των μαθητών να απαγγέλουν τα ποίηματά τους.Λόγω της μικρής ηλικίας των συμμετεχόντων και της δυσκολίας του λεξιλογίου στην αγγλική γλώσσα , τα ποιηματά μας είναι μικρά για να μπορούν να απαγγελθούν.


Objective Action

Βελτίωση της ενσυναίσθησης και της συναισθηματικής νοημοσύνης.

PHOTOS 2


Videos 1

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation