Σχέδια μαθήματος

14ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

«Χορεύοντας»… στους ρυθμούς της Γης

«Χορεύοντας»… στους ρυθμούς της Γης
SUBMITTED FROM:

14ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

Το 14ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης είναι ένα 15θέσιο σχολείο που φιλοξενεί ένα μεγάλο αριθμό μαθητών από όλες τις κοινωνικές ομάδες της πολυπολιτισμικής περιοχής μας. Το σχολείο μας είναι ανοιχτό στις καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και ενεργό όσον αφορά σε δράσεις που προωθούν την μαθητοκεντρικότητα, την βιωματική εμπειρία, την δημοκρατία και τις ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση.


School Principal

Ευθύμιος Ευθυμίου

Contact with School


Description

Τι είναι σεισμός; Πώς προκαλείται;
https://www.youtube.com/watch?v=zIS0GItfJS4
Κατασκευάζουν με την πλαστελίνη το εσωτερικό της γης. Ο φλοιός (μπλε), ο μανδύας (κίτρινο), ο εξωτερικός πυρήνας (πορτοκαλί) και ο εσωτερικός πυρήνας (κόκκινο).


Results / Reactions

Σε όλα τα εργαστήρια επιδιώχθηκε η διαλογική συζήτηση, η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα.
Το θέμα των φυσικών καταστροφών προσφέρονταν για εποικοδομητική προσέγγιση αξιοποιώντας τα βιώματα των μαθητών στην πράξη με προσομοιωτικές ασκήσεις. Η ανακαλυπτική και βιωματική μεθοδολογία χρησιμοποιήθηκε σε όλες τις δράσεις, καθώς θεωρούμε ότι συμβάλλει στην αποτελεσματική ανάπτυξη και πρόσληψη της γνώσης.
Έγινε ακόμη διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση κατά τη διάρκεια της ανάλυσης, επεξήγησης και αιτιολόγησης των φυσικών καταστροφών.
Η συνεργατική μεθοδολογία ανέδειξε τον ενεργό ρόλο του κάθε παιδιού κατά τον διαμοιρασμό εργασιών, την ανάληψη πρωτοβουλιών με σεβασμό στην προσωπικότητα του καθενός.
Η ολιστική μεθοδολογία ενίσχυσε τη συλλογική μάθηση και επιτεύχθηκε η ψυχολογική και συναισθηματική ενδυνάμωσή τους.
Συνολικά παρατηρήθηκε ότι επιδεικνύουν μεγάλο ενδιαφέρον στα εργαστήρια και προσπαθούν να ανταποκριθούν σε μεγάλο βαθμό σε όλες τις δράσεις με
ιδιαίτερη προσήλωση.Co-operations

Πυροσβεστική Υπηρεσία

ΙΕΠ


COOPERATING ACADEMICS

Ηλίας Μπουναρτζής ΠΕ70, Σόφη Μανδά ΠΕ70 , Θωμάς Κρυστάλλης ΠΕ70, Ασπασία Γρηγοριάδου ΠΕ70, Άση Ντουνάκη ΠΕ70, Γαρυφαλίτσα Μουμτσάκη ΠΕ70

SPREAD THE WORD METHODS

Ενημέρωση της ιστοσελίδας του σχολείου

Ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών μέσω του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

ΙΕΠ


Objective Action

Βασικός στόχος είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τα φυσικά φαινόμενα του σεισμού, του παλιρροϊκού κύματος, της πυρκαγιάς, της πλημμύρας, να μάθουν τις αιτίες για τις οποίες αυτά συμβαίνουν, καθώς και τις επιπτώσεις τους, και να εκπαιδευτούν στην αντιμετώπισή τους με τους ενδεδειγμένους τρόπους κατά περίπτωση.

Initiative time

Δεκέμβριος 2020- Ιανουάριος 2021

SUPPORTED FILES(1)

PHOTOS 2Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation