Σχέδια μαθήματος

1ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Αττικής


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Χορευτικό εργαστήρι

Χορευτικό εργαστήρι
SUBMITTED FROM:

1ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Αττικής

Δημόσιο Γυμνάσιο


School Principal

Δενδρινού Γεωργία

Contact with School


Description

Χορευτικό εργαστήρι για την ενίσχυση της κοινωνικότητας, συνεργασίας, συναισθηματικής ανάπτυξης, πειθαρχίας και την ανάπτυξη δεξιοτήτων και δημιουργικότητας.


Results / Reactions

Δημιουργικότητα και ΣυνεργασίαCOOPERATING ACADEMICS

Νικήτας Ψαρινός

Objective Action

Η ανάπτυξη της κοινωνικότητας και των δεξιοτήτων των μαθητών

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation