Σχέδια μαθήματος

Κάδμειο 2ο γενικό Λύκειο Θήβας


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Χτίζω σωστά εμένα το σημερινό έφηβο

Χτίζω σωστά εμένα το σημερινό έφηβο
SUBMITTED FROM:

Κάδμειο 2ο γενικό Λύκειο Θήβας

Δημόσιο Γενικό Λύκειο


School Principal

Αλμπάνη Βασιλική

Contact with School


Description

Η μεσογειακή δίατροφή αντικατοπτρίζει τις τυπικές διατροφικές συνήθειες  των κατοίκων της Μεσογείου. είναι ισορροπημένη διατροφή που διαμορφώνει γερό κορμί στην εφηβεία κάνοντας εφαρμογή στο αρχαίο ρητό Νους υγιής εν σώματι υγιές.

Παρουσιάζει αρκετές διαφοροποιήσεις από χώρα σε χώρα της Μεσογείου. Αυτό οφείλεται στις τοπικές συνήθειες και παραδόσεις και στην τοπική χλωρίδα και πανίδα κάθε περιοχής.

Όμως, υπάρχουν κοινά σημεία στις διατροφικές συνήθειες όλων των λαών της Μεσογείου, όπως είναι το ελαιόλαδο και η αφθονία των φρούτων, των οσπρίων και χορταρικών που συνθέτουν τα βασικά χαρακτηριστικά της μεσογειακής διατροφής.

Αυτή η διατροφή των παππούδων μας "χτίζει σωστά τους εφήβους "είναι ευεργετική για την υγεία και  εξασφαλίζει τη μακροζωία μας.


Results / Reactions

Η αξία της Μεσογειακής διατροφής και η ενσωμάτωση της ακόμα και στα διαθέσιμα των σχολικών κυλικείων.

Η απόκτηση διατροφικών συνηθειών που αποτρέπουν χρόνιες ασθένειες όπως είναι το μεταβολικό σύνδρομο και η εμφάνιση αυτοάνοσων νοσημάτων.Co-operations

Μαθητικές κοινότητες, ΠΕΚΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ, Διατροφολόγος ΕΛΛΙΚΑΡ, Tipping point 


COOPERATING ACADEMICS

Αλμπάνη Βασιλική ΠΕ11 Φυσικής αγωγής , Ματσαγγούρα Καλομοίρα ΠΕ06 αγγλικής , Κυπραίου Σταυρούλα-Ιωάννα

SPREAD THE WORD METHODS

Φυλλάδιο με μυστικά της μεσογειακής διατροφής, Ιστοσελίδα του σχολείου , διαδικτυακή ημερίδα  σε συνεργασία με διατροφολόγο της Ελληνικής καρδιολογικής εταιρείας (ΕΛΛΙΚΑΡ) μέσω του δικτύου Tipping point .


Objective Action

Η αξία της Μεσογειακής διατροφής στη κρίσιμη ηλικία της εφηβείας.

Initiative time

Νοέμβριος 2020-Απρίλιος 2021

SUPPORTED FILES(1)

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation