Μαθητικές δημιουργίες

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΖΩΝΕΣ

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΖΩΝΕΣ
SUBMITTED FROM:

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ


School Principal

ΟΛΓΑ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ

Contact with School


Description

Τα δύο ομαδικά έργα των παιδιών αναπαριστούν τις υδάτινες ζώνες. Ο κύριος στόχος αναφέρεται παραπάνω. Δευτερεύον στόχος είναι να κατανοήσουν οι μαθητές ότι ο κάθε θαλάσσιος οργανισμός έχει προσαρμοστεί σε συγκεκριμένες συνθήκες.


Objective Action

Να καταλάβουν οι μαθητές ότι επικρατούν διαφορετικές συνθήκες στα διάφορα βάθη της θάλασσας

PHOTOS 2Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation