Μαθητικές δημιουργίες

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Το Υδάτινο αποτύπωμα: Ευαισθητοποίηση για την κατανάλωση του Νερού

Το Υδάτινο αποτύπωμα: Ευαισθητοποίηση για την κατανάλωση του Νερού
SUBMITTED FROM:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ

Το Αριστοτέλειο Κολλέγιο συμμετέχει ενεργά σε πληθώρα Ευρωπαϊκών προγραμμάτων τα οποία προωθούν την βιωματική μάθηση, την συνεργατικότητα, την χρήση Νέων Τεχνολογιών αλλά και την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε περιβαλλοντικά θέματα.


School Principal

Xρήστος Γκροζούδης

Contact with School


Description

Το Αριστοτέλειο Κολλέγιο προκειμένου να συμβάλλει στην διάδοση των βιώσιμων στόχων, και ειδικότερα του στόχου 13  «Δράση για το Κλίμα», συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα eTwinning για την ευαισθητοποίηση των μαθητών και τα μέτρα που πρέπει να λάβει ο άνθρωπος για να μειώσει την άσκοπη κατανάλωση νερού για τη προστασία του κλίματος. Στο πλαίσιο της θεματικής «My Water Footprint» του ευρωπαϊκού προγράμματος e- Twinning και σε συνεργασία με άλλα σχολεία από την Ελλάδα, Βέλγιο,  Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Ουκρανία, Ρουμανία, Τουρκία, Κροατία, Πορτογαλία, τα συμμετείχαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, πραγματοποιήθηκαν μία σειρά από δράσεις προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές της Α’ Γυμνασίου και ο περίγυρός τους για την υπεύθυνη κατανάλωση των υδάτινων πόρων της Γης και την κλιματική αλλαγή. Το υδάτινο αποτύπωμα (water footprint) μετρά σε κυβικά μέτρα την ποσότητα νερού που καταναλώνεται ή μολύνεται για την παραγωγή κάθε αγαθού ή την παροχή υπηρεσιών. Τα αποτελέσματα των δράσεων αυτών, ήταν η καταγραφή των επιπτώσεων που προκαλούνται από την άσκοπη κατανάλωση νερού από τους ανθρώπους, η ανταλλαγή απόψεων και των μαθητών γύρω από το θέμα αυτό, καθώς και η αναζήτηση τρόπων ώστε να ευαισθητοποιηθεί το κοινό και να μειωθεί η άσκοπη κατανάλωση του νερού. Παράλληλα, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους στην αναζήτηση πληροφοριών μέσω διαδικτύου, να χρησιμοποιήσουν λογισμικά για την δημιουργία εικόνων, σχεδίασης λογότυπων. Τέλος, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να κάνουν χρήση της αγγλικής γλώσσας μέσω των συζητήσεων του forum και της συγγραφής φανταστικού σεναρίου, καθώς και να αναπτύξουν ένα κλίμα συνεργασίας μεταξύ τους αλλά και με μαθητές από άλλες χώρες.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

  • Ενημέρωση για το υδάτινο αποτύπωμα, τη σημασία των υδάτινων πόρων και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής

  • Δημιουργία ιδεών για την προστασία του κλίματος και των υδάτινων πόρων

  • Καλλιέργεια ορθής καταναλωτικής συνείδησης

  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων αγγλικής γλώσσας λόγω της συνεργασίας με σχολεία του εξωτερικού

  • Απόκτηση θετικής στάσης απέναντι στην τεχνολογία και αποτελεσματική χρήση της

  • Ευκαιρίες για βιωματική μάθηση, αυτενέργεια, έρευνα, ανάπτυξη συνεργατικών δεξιοτήτων, ανάπτυξη κριτικής σκέψης, ενθάρρυνση αυτοπεποίθησης μαθητών

 


Objective Action

13 - ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ

SUPPORTED FILES(1)

PHOTOS 1


Videos 1

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation