Μαθητικές δημιουργίες

Δημοτικό Σχολείο Στερνών


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

υγροβιότοποι

υγροβιότοποι
SUBMITTED FROM:

Δημοτικό Σχολείο Στερνών

Δημοτικό Σχολείο Στερνών


School Principal

Καραγιαννάκη Λευκή

Contact with School


Description

Οι μαθητές  ενημερώθηκαν για την αξία των υγροβιότοπων  και την ανάγκη για προστασία τους.


Objective Action

η προστασία των υδροβιότοπων

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation