Μαθητικές δημιουργίες

ΕΝΕΕΓΥΛ ΣΕΡΡΩΝ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
SUBMITTED FROM:

ΕΝΕΕΓΥΛ ΣΕΡΡΩΝ

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕ ΕΝΙΑΙΑ Δ/ΝΣΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΣΜΕΑΕ


School Principal

ΣΙΟΜΠΟΤΗ ΜΑΡΙΑ

Contact with School


Description

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας 2020-2021

Τίτλος προγράμματος: «Πρώτες Βοήθειες – Υποστηρίζω τη ζωή»

 

Το πρόγραμμα Αγωγής Υγείας, που εκπονείται στο σχολείο μας αφορά τον στόχο « Υγεία και καλή ευημερία». Πρόκειται για πρόγραμμα Πρώτων Βοηθειών, που ως σκοπό έχει την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα που αφορούν τη διασφάλιση της υγείας, τη διατήρηση της ζωής και την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών . Μέσα από το πρόγραμμα καλλιεργήθηκε το αίσθημα της προσφοράς στο συνάνθρωπο, το «μη βλάπτειν», ενώ αποσαφηνίστηκαν ορισμοί που έχουν σχέση με την υγεία και την ασθένεια.  Τέτοιου είδους προγράμματα στην Ειδική Αγωγή ενεργοποιούν τους μαθητές στην άτυπη μάθηση, προάγουν την πρωτοβουλία και την ενσυναίσθηση, δημιουργώντας έτσι ενεργούς πολίτες.  Η σύνδεσή του με τον παραπάνω στόχο έγινε διότι θέλαμε να ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές στην προαγωγή της καλής υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής της δικής τους και των υπολοίπων ανθρώπων.


Objective Action

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

PHOTOS 2Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation