Μαθητικές δημιουργίες

4 Γυμνάσιο Μυτιλήνης


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Ζω και Δημιουργώ στο Γεωπάρκο Λέσβου

Ζω και Δημιουργώ στο Γεωπάρκο Λέσβου
SUBMITTED FROM:

4 Γυμνάσιο Μυτιλήνης

Σχολείο στον αστικό ιστό της πόλης της Μυτιλήνης.


School Principal

Παναγιώτης Χατζηλάμπρου

Contact with School


Description

Οι μαθητές καταγράφουν χαρακτηριστικά παραγωγικά επαγγέλματα που υπάρχουν στο Γεωπάρκο της Λέσβου. Αυτά παρουσιάζονται με τη μορφή βίντεο όπως και οι δράσεις του προγράμματος. 

Δράσεις της δράσης ήταν: α) Συνεντεύξεις από ειδικούς, επισκέψεις πεδίου, κατασκευή πήλινων αντικειμένων, λήψη φωτογραφιών, συγκέντρωση και επεξεργασία του υλικού, συγγραφή κειμένων χρήση κατάλληλου λογισμικού για δημιουργία βίντεο.

Πρέπει να τονιστεί ότι α)όλο το υλικό είναι δικό μας, δηλαδή παράχθηκε από τους μαθητές και δεν πάρθηκε από άλλη πηγή  β) όλη η ψηφιακή επεξεργασία έγινε από τους μαθητές με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών γ) οι μαθητές δούλεψαν ομαδοσυνεργατικά 


Objective Action

Να κατανοήσουν οι μαθητές ότι γεωπάρκο δεν είναι μόνο η γεωλογία μιας περιοχής αλλά και οι άνθρωποι που ζουν σε αυτό.
Videos

Connection with Global Goals






Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation