Μαθητικές δημιουργίες

2/Θ Νηπιαγωγείο Χωραφακίων


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Ζώα που κινδυνεύουν στη στεριά

Ζώα που κινδυνεύουν στη στεριά
SUBMITTED FROM:

2/Θ Νηπιαγωγείο Χωραφακίων

2/Θ Νηπιαγωγείο Χωραφακίων 2 πρωινά τμήματα, 1 ολοήμερο, 26 παιδιά


School Principal

Καλλιόπη Δουρμούσογλου

Contact with School


Description

Objective Action

Περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation