Πυλώνας ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

Ανθρώπινα Δικαιώματα

Ανθρώπινα Δικαιώματα

Στο ΥΓΕΙΑ τα ανθρώπινα δικαιώματα συνιστούν θεμέλιο λίθο και διέπουν όλες τις πολιτικές, διαδικασίες και πρακτικές διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού.

Με κατευθυντήρια γραμμή την αρχή των ίσων ευκαιριών, αντιμετωπίζουμε δίκαια το προσωπικό μας, ενώ παράλληλα αποδοκιμάζουμε οποιαδήποτε διάκριση (βάσει φυλής, θρησκείας, χρώματος, εθνικής προέλευσης, ηλικίας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, πολιτικών τοποθετήσεων, φύλου ή οικογενειακής κατάστασης), άνιση συμπεριφορά και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Εργαζόμενοι

σε εξέλιξη

Το ΥΓΕΙΑ προασπίζοντας τις αρχές και τις αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, απαγορεύει κάθε πρόσληψη και απασχόληση ατόμων που δεν έχουν συμπληρώσει τη νομίμως προβλεπόμενη ηλικία για εργασία, φροντίζοντας όλες οι συνεργαζόμενες εταιρείες μας να υιοθετούν ίδιες πολιτικές.

Το επίπεδο βασικού μισθού για άνδρες και γυναίκες στο  ΥΓΕΙΑ καθορίζεται με βάση την τοπική νομοθεσία και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση μεταξύ ανδρών και γυναικών για την ίδια εργασία. Τέλος, το ΥΓΕΙΑ απασχολεί Άτομα με Αναπηρία (ΑΜΕΑ), όταν αυτό είναι εφικτό. Τα άτομα αυτά απασχολούνται σε θέσεις κατάλληλες ανάλογα με τις δυνατότητές τους.

ναι

Ελλάδα

Ο κώδικας Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας του ΥΓΕΙΑ και οι κανονισμοί εργασίας των κλινικών και εταιρειών του Ομίλου, υπογραμμίζουν τη δέσμευση μας για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους τους εργαζομένους. Συγκεκριμένα:

✓ Υποστηρίζουμε την ισότιμη απασχόληση.

✓ Ενθαρρύνουμε τους συναδέλφους μας να αναπτύσσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους.

✓ Προάγουμε την παρακολούθηση των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων που διατίθενται για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων μας.

✓ Αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλο με δικαιοσύνη και σεβασμό.

✓ Δεν επιτρέπουμε διακρίσεις για λόγους φύλου, φυλής, εθνικής καταγωγής, θρησκείας, χρώματος, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ή αναπηρίας, εκτός αν η αναπηρία καθιστά το άτομο ανίκανο και οι αποφάσεις πρόσληψης αντανακλούν αυτή τη δέσμευση.

✓ Προασπιζόμενοι τις αρχές και τις αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν επιτρέπουμε την πρόσληψη και απασχόληση ατόμων που δεν έχουν συμπληρώσει τη νομίμως προβλεπόμενη ηλικία για εργασία, φροντίζοντας όλες οι συνεργαζόμενες εταιρείες μας να υιοθετούν ίδιες πολιτικές.

✓ Δεν επιτρέπουμε τη σεξουαλική ή άλλου τύπου παρενόχληση.

✓ Με πράξεις και λόγια, δημιουργούμε μια ατμόσφαιρα για την οποία είμαστε περήφανοι και τη θαυμάζουν οι ασθενείς, οι οικείοι, οι εργαζόμενοι και το κοινό.

✓ Εργαζόμαστε για να οικοδομήσουμε ένα περιβάλλον κατανόησης και σεβασμού, στο οποίο οποιοσδήποτε μπορεί να θέσει και να συζητήσει ανοικτά τις ανησυχίες του σχετικά με την ηθική συμπεριφορά, ιδιαιτέρως με τον προϊστάμενό του, χωρίς τον φόβο να τιμωρηθεί ή να δεχθεί άλλου είδους αντίποινα.

✓ Αναγνωρίζουμε τη διαφορετικότητα στο προσωπικό και τους συνεργάτες μας, ως πηγή δύναμης και πλεονέκτημα στην παροχή ποιοτικής φροντίδας.

✓ Αναγνωρίζουμε τη σημασία της οικογένειας και των λοιπών υποχρεώσεων και βοηθούμε ο ένας τον άλλο να επιλύσει οποιαδήποτε ζητήματα προκύπτουν μεταξύ αυτών και της εργασίας.

Ο κώδικας Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας του ΥΓΕΙΑ και οι κανονισμοί εργασίας των κλινικών και εταιρειών του Ομίλου, υπογραμμίζουν τη δέσμευση μας για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους τους εργαζομένους. Συγκεκριμένα:

✓ Υποστηρίζουμε την ισότιμη απασχόληση.

✓ Ενθαρρύνουμε τους συναδέλφους μας να αναπτύσσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους.

✓ Προάγουμε την παρακολούθηση των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων που διατίθενται για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων μας.

✓ Αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλο με δικαιοσύνη και σεβασμό.

✓ Δεν επιτρέπουμε διακρίσεις για λόγους φύλου, φυλής, εθνικής καταγωγής, θρησκείας, χρώματος, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ή αναπηρίας, εκτός αν η αναπηρία καθιστά το άτομο ανίκανο και οι αποφάσεις πρόσληψης αντανακλούν αυτή τη δέσμευση.

✓ Προασπιζόμενοι τις αρχές και τις αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν επιτρέπουμε την πρόσληψη και απασχόληση ατόμων που δεν έχουν συμπληρώσει τη νομίμως προβλεπόμενη ηλικία για εργασία, φροντίζοντας όλες οι συνεργαζόμενες εταιρείες μας να υιοθετούν ίδιες πολιτικές.

✓ Δεν επιτρέπουμε τη σεξουαλική ή άλλου τύπου παρενόχληση.

✓ Με πράξεις και λόγια, δημιουργούμε μια ατμόσφαιρα για την οποία είμαστε περήφανοι και τη θαυμάζουν οι ασθενείς, οι οικείοι, οι εργαζόμενοι και το κοινό.

✓ Εργαζόμαστε για να οικοδομήσουμε ένα περιβάλλον κατανόησης και σεβασμού, στο οποίο οποιοσδήποτε μπορεί να θέσει και να συζητήσει ανοικτά τις ανησυχίες του σχετικά με την ηθική συμπεριφορά, ιδιαιτέρως με τον προϊστάμενό του, χωρίς τον φόβο να τιμωρηθεί ή να δεχθεί άλλου είδους αντίποινα.

✓ Αναγνωρίζουμε τη διαφορετικότητα στο προσωπικό και τους συνεργάτες μας, ως πηγή δύναμης και πλεονέκτημα στην παροχή ποιοτικής φροντίδας.

✓ Αναγνωρίζουμε τη σημασία της οικογένειας και των λοιπών υποχρεώσεων και βοηθούμε ο ένας τον άλλο να επιλύσει οποιαδήποτε ζητήματα προκύπτουν μεταξύ αυτών και της εργασίας.