Πυλώνας ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αντιμετώπιση Ανθρωπιστικών Κρίσεων

Γιατροί του Κόσμου - Ελλάδας

Ανοιχτό Πολυϊατρείο Αθήνας των Γιατρών του Κόσμου

Ο βασικός στόχος της πρωτοβουλίας των Γιατρών του Κόσμου αφορά στη λειτουργία του Ανοιχτού Πολυϊατρείου της Αθήνας, το οποίο λειτουργεί με βασικό σκοπό την παροχή πρωτοβάθμιας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης καθώς και κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης σε άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως άστεγοι, άποροι, ανασφάλιστοι, μετανάστες χωρίς διοικητικά έγγραφα, πρόσφυγες καθώς και σε κάθε άλλο άτομο με περιορισμένη ή μηδενική πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Το κοινό στο οποίο απευθύνεται η λειτουργία του Ανοιχτού Πολυϊατρείου της Αθήνας των Γιατρών του Κόσμου, είναι οι ευάλωτες κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού, όπως: άστεγοι, άποροι, ανασφάλιστοι, μετανάστες χωρίς διοικητικά έγγραφα, πρόσφυγες καθώς και σε κάθε άλλο άτομο με περιορισμένη ή μηδενική πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Η πρωτοβουλία λειτουργίας του Ανοιχτού Πολυϊατρείου της Αθήνας βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και 22 συναπτά έτη. 

Το Ανοιχτό Πολυϊατρείο της Αθήνας λειτουργεί από το 1997 και παρέχει καθημερινά υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε όλους όσους έχουν ανάγκη, χωρίς θρησκευτική, κοινωνική, φυλετική ή πολιτική διάκριση. Εθελοντές γιατροί όλων των ειδικοτήτων (παθολόγοι, παιδίατροι, χειρουργοί, γυναικολόγοι, δερματολόγοι, καρδιολόγοι, οφθαλμίατροι, ορθοπεδικοί, ακτινολόγοι, πνευμονολόγοι, ΩΡΛ, ψυχίατροι, νευρολόγοι) παρέχουν πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα για τους ασθενείς να πραγματοποιήσουν δωρεάν εργαστηριακές εξετάσεις, μέσω παραπομπών σε συνεργαζόμενους φορείς. Μετά την παρακολούθηση των ασθενών από τους ιατρούς του Πολυιατρείου, τούς χορηγούνται τα απαραίτητα φάρμακα.Στο πλαίσιο λειτουργίας του Ανοιχτού Πολυϊατρείου Αθήνας, εντάσσονται η Κοινωνική υπηρεσία και το τμήμα Ψυχολογικής υποστήριξης. Καινοτόμα στοιχεία της πρωτοβουλίας αποτελεί η στελέχωση της δομής με ενεργούς εθελοντές διαφόρων ειδικοτήτων. 

Η λειτουργία του Ανοιχτού Πολυϊατρείου στην Αθήνα, αποτελεί πρωτοβουλία των Γιατρών του Κόσμου και δεν υλοποιείαι σε συνεργασία με κάποιον άλλο φορέα. Πάραυτα, όποτε απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών των ωφελούμενων, πραγματοποιούνται συνεργασίες και παραπομπές σε άλλους φορείς. 

Τη λειτουργία της δομής υποστηρίζει έμμισθο προσωπικό, αλλά και εθελοντές διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι πλαισιώνουν τις δράσεις πρωτοβάθμιας φροτνίδας υγείας και ψυχο-κοινωνικής υποστήριξης που υλοποιούμε. 

Το Ανοιχτό Πολυϊατρείων της Αθήνας λειτουργεί στο κέντρο της πόλης, στην οδό Σαπφούς 12, και παρέχει τις υπηρεσίες του σε ωφελούμενους από διάφορες περιοχές της Αττικής. 

Από τη έναρξη της λειτουργίας του, το Ανοιχτό Πολυϊατρείο της Αθήνας παρέχει υπηρεσίες σε όλους όσους έχουν ανάγκη. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για το 2018, το σύνολο των δράσεων που πραγματοποίησε το ιατρικό και ψυχοκοινωνικό προσωπικό ξεπέρασε τις 25.000, ενώ για το πρώτο εξάμηνο του 2019 ξεπερνούν τις 18.000. Όσον αφορά τη παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, οι δείκτες επίτευξης για το σύνολο του 2018 ήταν: 24.561 ιατρικές πράξεις, 11.515 μοναδικοί ωφελούμενοι, 1.916 άτομα σε ψυχοκοινωνικές συνεδρίες, 600 εμβολιασμοί, και διάθεση σε 1.131 φαρμακευτικά σκευάσματα. Για το πρώτο εξάμηνο του 2019, οι δείκτες επίτευξης είναι: 9.416 ιατρικές πράξεις, 6.947 μοναδικοί ωφελούμενοι, 578 άτομα σε ψυχοκοινωνικές συνεδρίες, 199 εμβολιασμοί, και διάθεση σε 1.782 φαρμακευτικά σκευάσματα.

Η πρωτοβουλία λειτουργίας των Ανοιχτών Πολυϊατρείων και ειδικά του Ανοιχτού Πολυϊατρείου της Αθήνας, αποτελεί για τους Γιατρούς του Κόσμου έναν κοινωνικό θεσμό. Χιλιάδες ευάλωτοι συμπολίτες μας που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό, προσέρχονται καθημερινά στις δομές μας, όπου τους παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.