Πυλώνας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Προώθηση της Καινοτομίας

KONBA AEBE

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΨΑΡΙΟΥ

Μια από τις μεγαλύτερες καινοτομίες και επιτυχίες της ΚΟΝΒΑ που σχετίζεται με την ιχνηλασιμότητα είναι το «αποτύπωμα ψαριού». Δημιουργήθηκε από την ΚΟΝΒΑ για να έχει ο καταναλωτής μια σαφή και ξεκάθαρη εικόνα σχετικά με το προφίλ αλίευσης για το προϊόν που καταναλώνει. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μια ακόμη καινοτομία της ΚΟΝΒΑ που εφαρμόζεται σταδιακά στην προσπάθεια διασφάλισης της ποιότητας διατροφής. Συγχρόνως, το σύστημα αυτό προστατεύει το Αιγαίο από την υπεραλίευση, μια ανάγκη που εντόπισε η ΚΟΝΒΑ και πρωτοστατεί στη δημιουργία ενός συστήματος παρακολούθησης και καταγραφής της πορείας του ψαριού που φτάνει στο πιάτο μας.

 

σε όλο το καταναλωτικό κοινό

Η πρωτοβούλια του αποτύπωματος ψαριού ξεκίνησε το 2018 με την υλοποιήση της συγκεκρίμενης σελίδας στο blog της εταιρείας και την τοποθέτηση του 5ψηφιού κωδικού σε όλες τις συσκευασίες των προίοντων 

Με μια επίσκεψη στο blog www.tratagreece.gr, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί εύκολα και γρήγορα να έχει μια σαφή και ξεκάθαρη εικόνα για το ψάρι που επέλεξε. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει ένας 5ψήφιος κωδικός πάνω σε καθέ συσκευασία Trata. Μπαίνοντας στο https://www.tratagreece.gr/track-and-trace/ και καταχωρώντας τον κωδικό αυτό, δίνεται στον κόσμο η δυνατότητα να μάθει την ιστορία του ψαριού, δηλαδή από πού και με ποιον τρόπο έχει αλιευθεί, αλλά και να εξασφαλίσει ότι τα αλιευτικά σκάφη λειτουργούν με νόμιμη άδεια. 

Η πρωτοβουλία της υπηρέσιας ιχνηλάσιμοτητας , του αποτυπωμάτος ψαριού,  ξεκίνησε απο την ΚΟΝΒΑ με την υποστήριξη της διεύθυνση αλιείας και την εταιρεία ikonwhow.

όλα τα τμήματα της εταιρείας

Αφορά όλο το Αιγαίο και τις 20 χώρες σε ΕΕ, Ασία και Κανάδα οπου εξάγονται τα προιοντα TRATA

Αυτη η πρωτοβούλια της ΚΟΝΒΑ προσφέρει

1. Πλήρη διαφάνεια σε ολή την εφοδιαστική αλυσίδα 

2. Στην προστασία του Αιγαιού απο την υπεραλίευση και του θαλάσσιου πλούτου

3. Στην διασφάλιση της ποιότητας των προιόντων της εταιρείας

4. Στην διαφάλιση της ποιότητας διατρόφης των καταναλώτων

 

Η ΚΟΝΒΑ με την δράση του αποτύπωματος ψαριού , αγκαλίαζει το όραμα της για ένα συνέχομενο υπέυθυνο εταιρικό πρόφιλ ως προς τους ανθρώπους και το περιβάλλον που λειτούργει. Προστατεύει την  Α΄ύλη του απο την υπεραλίευση και  το καταναλώτικό κοίνο ως προς την ποιότητα των προιόντων της.